Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego: zachęcamy do przekazania nam 1% podatku: Nasz KRS - Nr 0000289067

 Grudzień


10 grudnia, sobota:  11.00-12.30 
 
Seminarium przygotowawcze do 8 Konferencji z cyklu Psychoanaliza-Psychoterapia pt  "Drogi lęku" , 23-24 marca 2017 we współpracy z Szpitalem  Specjalistycznym im. Józefa Babińskiego. 

Na tę okoliczność składa  się 4  spotkań, w ramach których będzie rozważana kwestia lęku na podstawie wybranych tekstów Z Freuda oraz rozdziałów seminarium X Lacana pt. l'Angoisse"  przetłumaczonych przez  Annę Turczyn.

Najbliższe spotkanie nadal wokół  tekstu Z. Freuda pt. "Zahamowanie, symptom, lęk":
- komentarz do tego tekstu (część druga)  przez Alinę Henzel-Korzeniowską
- głos w dyskusji zabiorą Marie-Helene Doguet Dziomba  oraz uczestnicy.

Pozostałe terminy:  
21 stycznia 2017, tekst Z.Freuda pt.Lęk i życie popędowe - wykład XXXII ze Wstępu do psychoanalizy. - komentuje Przemysław Mączka
18 lutego 2017 tekst Z. Freuda pt."O słuszności postępowania polegającego na wyodrębnieniu z neurastenii kompleksu symptomów jako "nerwicy lęku", w: "Histeria i lęk. 

wstęp otwarty i płatny

Opłata: osoby spoza Koła i członkowie Koła - 20 zł
studenci - 10 zł


10 grudnia (sobota), 12.45 - 14.30

Seminarium Kliniczne a w ramach niego:

- Trzecia dyskusja kliniczna w oparciu o tłumaczenie tekstu Presentation de la section clinique  de Paris Sant-Denis pt.Persona (rozmowę z pacjentką prowadzi Jean - Alain Miller) i zapis drugiej  dyskusji sporządzony przez Emilię Prochowniak

Koordynuje A. Henzel-Korzeniowska
Seminarium ma charakter zamknięty i płatny.

 
11 grudnia (niedziela): 11.00-15.00  
 
Seminarium oparciu o  IV seminarium J. Lacana pt. ":La relation d'objet".  Tym razem rozdział 20 pt. Transformacje, a podtytuły:   
Fallus dentatus. 
Rozładowanie znaczącego. 
Lęk przed ruchem. 
Upaść i ugryźć. 
Scyzoryk w lalce.

Osoby uczestniczące w całości seminarium po wniesieniu opłaty  mogą  otrzymać tłumaczenie zawczasu.

Program:

11.00- 12.30 komentarz Marie-Helene Doguet - Dziomby a propos 20 rozdziału 
12.30-12.45 przerwa
12.45 - 14.00 kontynuacja wykładu i dyskusja
14.00-15.00 prezentacja przypadku przez Małgorzatę Orysiak i dyskusja kliniczna

Tłumaczenie seminarium IV Lacana na j.polski - Anna Turczyn. Tłumaczenie jest chronione prawami autorskimi i przeznaczone tylko do celów naszego seminarium bez prawa rozpowszechniania go.

Seminarium ma charakter otwarty i jest płatne.


12 grudnia, poniedziałek; 19.00-21.00 
 
W ramach Punktu Konsultacyjnego spotkanie przygotowujące do Kongresu New Lacanian School (kwiecień 2017, Paryż)
 
W załączniku specjalne ogłoszenie. 
Prowadzenie: Małgorzata Gorzula, 
Wstęp wolny i bezpłatny


Superwizja
 

Zachęcamy do  powzięcia superwizji u doświadczonych psychoanalityków z naszego Koła a w szczególności tych, którzy posiadają stopień  Analityk Praktyk (AP) nadany przez New Lacanian School.. 
Są to: Marie Helene Doguet Dziomba (jest teraz w grudniu br) a w 2017 w  marcu i maju): psychiatra, psychoanalityk w stopniu AP (analyst practice), odpowiedzialna za rozwój psychoanalizy lacanowskiej w Normandii  w ramach Association de la Cause Freudienne en Normandie (ACF), członek Ecole de la Cause Freudienne, New Lacanian School i AMP.

Agnieszka Chojnowska  Serge Dziomba, Małgorzata Gorzula,  Alina Henzel-Korzeniowska i Guy Trobas (będzie w marcu 2017)


Zachęcamy również osoby z innych podejść psychoterapeutycznych do spojrzenia na swoją pracę kliniczną z perspektywy psychoanalizy lacanowskiej..

Listopad

 

14 listopada, poniedziałek; 19.00-21.00 w ramach Punktu Konsultacyjnego 
spotkanie przygotowujące do Kongresu New Lacanian School (kwiecień 2017, Paryż)  pt. "Wokół nieświadomego. Miejsce i interpretacja formacji nieświadomego w kuracjach psychoanalitycznych". 

W załączniku specjalne ogłoszenie. 
Prowadzenie: Małgorzata Gorzula, 
Wstęp wolny i bezpłatny


26 listopada, sobota:  11.00-12.30 
Seminarium przygotowawcze do 8 Konferencji z cyklu Psychoanaliza-Psychoterapia pt  "Drogi lęku" , 23-24 marca 2017 we współpracy z Szpitalem  Specjalistycznym im. Józefa Babińskiego,oraz CSH  UJ i Cricoteką

W tym sezonie odbędą się 4  spotkania, w ramach których przedyskutujemy kwestię lęku na podstawie wybranych tekstów Z Freuda oraz rozdziałów seminarium X Lacana pt. l'Angoisse"  przetłumaczonych przez  Annę Turczyn.

Podczas najbliższego spotkania w oparciu o tekst Z. Freuda pt. "Zahamowanie, symptom, lęk":
- wprowadzenie przez Alinę Henzel-Korzeniowską
- głos w dyskusji zabiorą Serge Dziomba  oraz uczestnicy.

Pozostałe terminy: 10 grudnia br. a w 2017 roku:  21 stycznia, 18 lutego

wstęp otwarty i płatny

Opłata: osoby spoza Koła i członkowie Koła - 20 zł
studenci - 10 zł


26 listopada (sobota), 12.45 - 14.30

Seminarium Kliniczne a w ramach niego:

- Refleksja ze stażu w szpitalu psychiatrycznym - Emilia Prochownik 
- Druga dyskusja kliniczna w oparciu o tłumaczenie tekstu Presentation de la section clinique  de Paris Sant-Denis pt."Persona" (rozmowę z pacjentką prowadzi Jean - Alain Miller) i zapis pierwszej dyskusji sporządzony przez Dariusza Grabowskiego

Koordynuje A. Henzel-Korzeniowska
Seminarium ma charakter zamknięty i płatny.


27 listopada (niedziela): 11.00-15.00 - Resume do rozdziałów 1-11. 
Seminarium "Relacja z obiektem" w oparciu o  IV seminarium J. Lacana pt. ":La relation d'objet".  
Prowadzi Serge Dziomba

Podczas spotkania uczestnicy są proszeni o przedstawienie swej refleksji/zapytania w oparciu o rozdziały 1 -11. 

Tłumaczenie seminarium IV Lacana na j.polski - Anna Turczyn. Tłumaczenie jest chronione prawami autorskimi i przeznaczone tylko do celów naszego seminarium bez prawa rozpowszechniania go.


Seminarium ma charakter otwarty i jest płatne.


Superwizja
Zachęcamy do  powzięcia superwizji u doświadczonych psychoanalityków z naszego Koła a w szczególności tych, którzy posiadają stopień  Analityk Praktyk (AP) nadany przez New Lacanian School. 
Są to: Agnieszka Chojnowska, Marie Helene Doguet Dziomba (będzie w grudniu br, a w 2017 w  marcu i maju),  Serge Dziomba, Małgorzata Gorzula,  Alina Henzel-Korzeniowska i Guy Trobas (będzie w marcu 2017)

 

 


Zachęcamy również osoby z innych podejść psychoterapeutycznych do spojrzenia na swoją pracę kliniczną z perspektywy psychoanalizy lacanowskiej..

 

 

PAŹDZIERNIK 2016

 

17 października, poniedziałek; 19.00-21.00 w ramach Punktu Konsultacyjnego 
W załączniku specjalne ogłoszenie. 
Prowadzenie:  Małgorzata Gorzula, 
Wstęp wolny i bezpłatny


22 października:  11.00-13.00
Seminarium Kliniczne:
Pierwsza dyskusja kliniczna w oparciu o tłumaczenie tekstu Presentation de la section clinique  de Paris Sant-Denis pt."Persona" (rozmowę z pacjentką prowadzi Jean - Alain Miller). Tekst jest już przetłumaczony i po wniesieniu opłaty można będzie go otrzymać.  

Koordynuje A. Henzel-Korzeniowska
Seminarium ma charakter zamknięty i płatny. Detale organizacyjne w załączniku


23 października: 11.00-15.00. 
Seminarium "Relacja z obiektem" w oparciu o  IV seminarium J. Lacana pt. ":La relation d'objet".  Tym razem rozdział 19 pt. "Permutacje" a podtytuły: 
Nie odbiegaj mi stąd
Barak, który się zwija
Bądź prawdziwym ojcem
Szczypce


Tłumaczenie na j.polski - Anna Turczyn. Tłumaczenie jest chronione prawami autorskimi i przeznaczone tylko do celów naszego seminarium bez prawa rozpowszechniania go.

Tekst jest już przetłumaczony i osoby uczestniczące w całości seminarium po wniesieniu opłaty będą mogły go otrzymać.

Program 
11.00- 12.30 wykład/komentarz Serga Dziomby a propos 19 rozdziału 
12.30-12.45 przerwa
12.45 - 14.00 kontynuacja wykładu i dyskusja
14.00-15.00 prezentacja przypadku przez Arkadiusza Garczyńskiego i dyskusja kliniczna

Seminarium ma charakter otwarty i jest płatne.


Superwizja
Zachęcamy do  powzięcia superwizji u doświadczonych psychoanalityków z naszego Koła a w szczególności tych, którzy posiadają stopień  Analityk Praktyk (AP) nadany przez New Lacanian School. 
Są to: Agnieszka Chojnowska, Marie Helene Doguet Dziomba (będzie w grudniu br, a w 2017 w  marcu i maju),  Serge Dziomba, Małgorzata Gorzula,  Alina Henzel-Korzeniowska i Guy Trobas (będzie w marcu 2017)


Zachęcamy również osoby z innych podejść psychoterapeutycznych do spojrzenia na swoją pracę kliniczną z perspektywy psychoanalizy lacanowskiej..

 

WRZESIEŃ 2016

 

 

19 września: poniedziałek; 19.30-21.00 

Punkt Konsultacyjny

 

Prowadzenie:  Małgorzata Gorzula, 
Wstęp wolny i bezpłatny
 

 24-25 września

będziemy gościć od roku nie słyszanego w Krakowie Guy Trobas'a. 

Guy Trobas

Ukończył ESSEC (Ecole superieure des sciences economiques et commerciales) oraz Institut de Psychologie de universite de Paris (na kierunku psychopatologia i psychologia kliniczna), jest praktykującym psychoanalitykiem orientacji lacanowskiej z tytułem AME (Analystes Membres de l’Ecole), członkiem ECF (Ecole de la Cause freudienne), NLS (New Lacanian School) i Krakowskiego Kola Psychoanalizy NLS. Z inicjatywy Barbary Gorczycy od 1994 roku przyjeżdża do Krakowa by dzielić się z nami swą wiedzą i doświadczeniem analitycznym. Pracuje we Francji i w Argentynie, gdzie zajmuje się również tłumaczeniem pism Lacana na język hiszpański 

24 września - wyjątkowo sobota, 11.00-15.00

Seminarium "Relacja z obiektem" w oparciu o  IV seminarium J. Lacana pt. "Relation d'objet". 

Tym razem rozdział 18 pt. "Objazdy"( Circuits) a podtytuły: Dlaczego koń?Od konia do koleiTam i z powrotem HansaWegen i Wagen  
Tłumaczenie na j.polski - Anna Turczyn. Tłumaczenie jest chronione prawami autorskimi i przeznaczone tylko do celów naszego seminarium bez prawa rozpowszechniania go. 
Uwaga:Tłumaczenie rozdziału dla stałych uczestników będzie gotowe na 15 września i po  wniesieniu stosownej opłaty na konto Koła można go będzie otrzymać zawczasu drogą mailową.  11.00- 12.30 wykład/komentarz Guy  Trobas'a a propos 18 rozdziału 12.30-12.45 przerwa12.45 - 14.00 kontynuacja wykładu i dyskusja14.00-15.00 prezentacja przypadku przez Monikę Rogoż i rozmowa kliniczna Seminarium ma charakter otwarty i jest płatne.D 

Regulamin  dla  IV seminarium « La relation d’objet”
I. Program 1. Na seminarium składa się 24 spotkań, tyle ile jest rozdziałów sem IV „La relation d’objet” Zgodnie z tradycją edukacyjną Koła Krakowskiego raz w miesiącu rozdział po rozdziale będziemy studiować tekst.
 2. Terminy następne: 9 październik, 27 listopad, 11 grudzień 
 w 2017: 22 styczeń, 19 luty, 12 marzec, 9 kwiecień, 28 maj, 11 czerwiec
 3. Odbędzie  się spotkanie o charakterze resume na koniec seminarium,  w ramach którego uczestnicy zaprezentują osobistą refleksję.
4. Każde spotkanie trwa 4 godziny  (11.00-15..00)  i obejmuje:- wykład wprowadzający i komentarz do danego rozdziału,- dyskusję,- część kliniczną: prezentacja przypadku przez uczestników seminarium pracujących z pacjentami - niektóre spotkania będą zawierały 30 –minutowe wprowadzenie z określonego tekstu Freuda adekwatnego do tematyki spotkania. Wprowadzenie z tekstów Freuda i innych będą prowadzić uczestnicy seminarium
 5. Oplata seminaryjna obejmuje: tłumaczenie tekstu seminarium, honorarium dla tłumacza, koszt nośnika medialnego do przygotowania nagrań, napoje i "użycie" siedziby: prąd, sprzątanie, napoje w przerwie .
Rodzaje opłat: Osoby uczestniczące w całości seminarium:  członkowie Koła - 70 zł 
osoby spoza Koła 100 zł 
studenci - 30 zł 

Osoby uczestniczące incydentalnie: 
członkowie Koła 100 zł 
osoby spoza Koła 130 zł 
studenci 40 zł 
 Opłatę proszę wnosić na konto Koła : 14124014311111000010465486 z dopiskiem” sem. „Relacja z obiektem” rozdz.18
II. Reguły uczestnictwa1. Osoba, która zadeklaruje udział w całości seminarium otrzymuje:
- partie tekstu w języku polskim z wyprzedzeniem po uprzednim opłaceniu na konto Koła,
- nagranie, jeśli nie może uczestniczyć w danym spotkaniu,
 - zaświadczenie z wykazem godzin potwierdzające udział w całości seminarium
 2. Deklaracja uczestniczenia w całości seminarium oznacza obowiązek opłacania spotkań, na których nie było się obecnym. Dopuszczalna ilość spotkań na których można być nieobecnym wynosi- 5

3. Od uczestnika zajęć oczekuje się: - aktywnego udziału w spotkaniach- prezentacji przypadków; dotyczy  osób przyjmujących pacjentów- podczas resume: prezentacji refleksji, pytań, osobistych podsumowań - prezentacji 30-minutowego wprowadzenia z tekstu Z. Freuda. .

4. Osoby uczestniczące incydentalnie w seminarium: - otrzymują zaświadczenie jedynie za udział w danym spotkaniu, - nie otrzymują i nie mogą nabyć nagrań ze spotkania, w którym nie uczestniczyły, - tekst omawiany na danym spotkaniu nabywają (elektronicznie) w dniu spotkania po wniesieniu opłaty.
Zgłoszenia wraz z deklaracją  (udział w całości czy też incydentalnie) do 20 września br  proszę kierować na adres mailowy Koła:  
kolokrakowskie@poczta.onet.pl
Osoby, które debiutują w seminariach Koła przesyłają na adres Kola dodatkowe informacje:  - imię i nazwisko- profesję i miejsce  - nr telefonu
Zespół odpowiedzialny bezpośrednio za organizację i prowadzenie seminarium

1. Opieka merytoryczna i wykłady: Marie-Helene Doguet Dziomba, Serge Dziomba, Guy Trobas

2. Tłumaczenie tekstów: Anna Turczyn:  anna.turczyn@gmail.com4. Finanse: Anna Skriwan:  ankaskr@op.pl5. Troska o zaświadczenia: Dorota Henzel: d.henzel@interia.pl6. Troska o dobór i koordynacje przypadków klinicznych: Arkadiusz Garczyński:  garek1@poczta.onet.pl   7. Nagrania wykładów – Przemysław Mączka  przemaczka@interia.pl 8. Koordynator seminarium Alina Henzel-Korzeniowska, a.henzelkorzeniowska@gmail.com

 

25 września, niedziela:  10.30-12.30
Seminarium Kliniczne

Prezentacja przypadku przez Serga Dziombę. Komentuje Guy  Trobas- male wprowadzenie do du