Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego: zachęcamy do przekazania nam 1% podatku: Nasz KRS - Nr 0000289067

 Najbliższe wydarzenia w Siedzibie Koła:

Serdecznie zapraszamy:

Seminarium Kliniczne, 7 marzec

Seminarium "Od praktyki do teorii i z powrotem": 

11.00 -13.30 - W ramach przygotowań do Kongresu NLS studia nad tekstem  J.A. Millera " Monologue de l'apparole" .w tłumaczeniu Anny Turczyn.  Odbędą się 3 spotkania (komentarz do tekstu oraz wcześniej przygotowane przez uczestników kwestie jako głos w dyskusji).   

Wstęp otwarty, płatny. 

studenci: 30, członkowie Koła-40 zł, pozostałe osoby -60 zł

koordynator, Alina Henzel-Korzeniowska a.henzelkorzeniowska@gmail.com

Seminarium V Formacje nieświadomego,  8 marca, niedziela, 11.00-15.00  

W programie 

11.00 -14.00  komentarz Serge'a Dziomby do rozdziału  25

14.00 - 15.00 część kliniczna - przypadek prezentuje Małgorzata Ławniczek oraz dyskusja.   

Studiowanie tego seminarium zajmuje nam ponad dwa lata.  Nie trzeba się spieszyć; warto uszanować reguły czasu logicznego bo wiedza  zawarta w tym seminarium w połączeniu z komentarzem dostarczanym przez francuskich psychoanalityków są bezcenna.  

Tłumaczenie seminarium V Lacana na j.polski - Anna Turczyn. Tłumaczenie jest chronione prawami autorskimi i przeznaczone tylko do celów naszego seminarium bez prawa rozpowszechniania go.   Seminarium ma charakter otwarty i jest płatne.

 Opłatę proszę wnosić na konto Koła : 14124014311111000010465486 z dopiskiem” sem. Formacje nieświadomego”, plus data spotkania

Koordynator: Arkadiusz Garczyński email: garek1@poczta.onet.pl

Punkt Konsultacyjny,  23 marca, poniedziałek, 19.00-21.00 
"Klasowy błazen" - prezentuje mgr Monika Koczwara

Koordynator: Małgorzata Gorzula mgorzula@op.pl

Dyskusja kliniczna

11 i 25 marca godz. 20.00

Koordynator: Monika Gzyl nikal@interia.pl

21-22 marca 2020r.

XI Konferencja z cyklu „Psychoanaliza – Psychoterapia”, „Różnica seksualna. Od logiki mieć nie mieć do logiki odmienności”.

Audytorium im. prof. W. Danka

Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, Kraków

http://roznicaseksualna.psychoanaliza.com.pl/