Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego: zachęcamy do przekazania nam 1% podatku: Nasz KRS - Nr 0000289067

Zapraszamy do zapoznania się z Terminarzem Koła Krakowskiego na sezon wrzesień 2018-lipiec 2019- Kliknij  Terminarz 2018-2019

 

Listopad:

 

Punkt Konsultacyjny, 19 listopada poniedziałek, 19.00-21.00, raz w miesiącu w poniedziałek 

Działający od kilku lat w siedzibie Krakowskiego Koła  w obszarze konsultacji, superwizji i dyskusji nad tekstami źródłowymi zaprasza na wykład psychoterapeuty -Tomasza Krupskiego  pt. "Psychoterapia okiem socjologa, czyli miejsce w systemie instytucji społecznych" ; dyskusja  

Koordynator i prowadzenie: Małgorzata Gorzula 

wstęp otwarty i bezpłatny  

 

Dyskusja kliniczna, 21 listopada, środa, 20.00-21.30, dwie środy w miesiącu

Drugie spotkanie w ramach Dyskusji Klinicznej. Celem jest omawianie trudności z jakimi spotyka się osoba pracująca z pacjentem w instytucji oraz konceptualizacja  zagadnień wyłonionych w trakcie dyskusji, której miejscem będzie seminarium kliniczne..  

Swoje trudności w pracy z pacjentem prezentować będzie Antoni Grzybowski oraz Agnieszka Szewczyk- Alksnin .  

Spotkania mają charakter zamknięty. Ze względu na wartość kliniczną materiału przedstawianego a także obowiązek zachowania tajemnicy w spotkaniach udział  mogą brać członkowie Koła oraz osoby spoza Koła znane naszemu środowisku, które już pracują z pacjentami lub odbywają regularne staże, co umożliwia aktywne branie udziału w spotkaniach. Propozycja skierowana jest przede wszystkim do osób, które co dopiero rozpoczęły pracę z pacjentami.  

Koordynator i prowadzenie Monika Gzyl,  wsparcie merytoryczne A. Henzel-Korzeniowska i Małgorzata Ławniczek

Wstęp zamknięty i bezpłatny. 

 

Seminarium pt. Wprowadzenie do lektury pism Freuda, co druga środa miesiąca, 19.00 

Seminarium ma na celu ukierunkowaną przez myślenie lacanowskie wspólną  lekturę tekstów Freuda, które stanowić miałyby wstęp do rozmów klinicznych odbywanych w ramach praktyk studenckich i następnie konsultowanych na wspólnych spotkaniach z członkami Koła Krakowskiego. Refleksja zogniskowana zostanie na fundamentalnych konceptach teorii psychoanalitycznej: nieświadomym, przeniesieniu, analizie marzeń sennych, symptomie etc.

Miejsce: Instytut Psychologii UJ, ul. Ingardena 6

Koordynator i prowadzenie: Antoni Grzybowski  

 

24 listopada, sobota  11.00-14.00  Seminarium kliniczne.  

Terminy następnych spotkań w 2019: 19 stycznia, 23 lutego, 9 marca,  13 kwietnia, 11 maja, 15 czerwca  

W programie:  

11.00-12.15:  Refleksja Grzegorza Żabińskiego na temat jego doświadczenia rozmów z mieszkańcem DPS opracowana przy wsparciu Anny Skriwan oraz Przemysława Mączki i dyskusja . 

12.15-12.30 pauza 

12.30 -14.00: Serge Dziomba będzie kontynuował refleksję wokół  wstępu J.Lacana  do angielskiego wydania seminarium XI pt "Cztery podstawowe pojęcia w psychoanalizie"  (« Préface ???? l’édition anglaise du Séminaire XI », Autres écrits, Seuil, Paris, 2001  

Polskie tłumaczenie tekstu Małgorzaty Orysiak dostępne dla osób, które zgłoszą udział w seminarium na: 

kolokrakowskie@poczta.onet.pl  i wniosą opłatę na konto Koła:  14124014311111000010465486 z dopiskiem tekst polski "Preface." 

Cykl spotkań przygotowujących  do tematyki Kongresu NLS pt. Urgence  (1-2 czerwca  2019 Tel Aviv). które będzie poprzedzone  seminarium Nouages (Warszawa 2019) Wychodząc od słów Lacana "Lęk to czas" będziemy dyskutować w oparciu między innymi: o: z Ecrits I "Le temps logique et l’assertion de certitude anticipée", Seminarium X "L’angoisse", które studiowaliśmy wcześniej i teksty zaproponowane w bibliografii do Kongresu NLS.  We wrześniu Guy Trobas w oparciu o bogate doświadczenie kliniczne,zaproponował perspektywę z jakiej będzie można przygotowywać się do kwestii nagłości w pracy z pacjentem.   

Seminarium ma charakter otwarty i płatny: członkowie Koła- 40 zł, studenci 30 zł, pozostali-60 zł   

Koordynator i prowadzenie: A. Henzel-Korzeniowska 

wstęp otwarty i płatny.    

 

25 listopada, niedziela, 11.00-15.00, Seminarium V Lacana pt. Formacje nieświadomego, rozdz. 12 pt. OD OBRAZU DO ZNACZĄCEGO W PRZYJEMNOŚCI I W RZECZYWISTOŚCI (DE L’IMAGE AU SIGNIFIANT DANS LE PLAISIR ET DANS LA RÉALITÉ)

Podtytuły: 

Połączenie obu zasad 

Paradoks Winnicotta  

Impasy kleinizmu 

Od Urbild do Ideału 

Dziewczyna, która chce być wychłostana

Terminy następnych spotkań: 16 grudnia 2018 a w 2019: 20 stycznia (II resume), 24 lutego, 10 marca, 14 kwietnia, 12 maja, 16 czerwca 

W  programie:  

11.00-11.30 podsumowanie przez Sławomira Żukowskiego 11 rozdziału tegoż seminarium oraz dyskusja 

11.30 -13.00 komentarz Serga Dziomby do 12 rozdziału 

13.00-13.15 przerwa 

13.15-14.00 komentarz Serga Dziomby do12 rozdziału - kontynuacja 

14.00.-15.00 część kliniczna, prezentacja przypadku przez Małgorzatę Gorzulę oraz dyskusja

Studiowanie tego seminarium zajmuje nam  ponad dwa lata.  Nie trzeba się spieszyć; warto uszanować reguły czasu logicznego bo wiedza  zawarta w tym seminarium w połączeniu z komentarzem dostarczanym przez francuskich psychoanalityków są bezcenna.  We wrześniu 2017 Guy Trobas we wprowadzającym  komentarzu podkreślił specyfikę psychoanalizy lacanowskiej, która nie wyklucza podmiotu ludzkiego zarówno w klinice jak i rozważaniach teoretycznych. Oznacza to, że w postępowaniu z pacjentem/analizantem nadrzędną wartością jest uszanowanie unikatowości człowieka, który mówi do analityka.  W maju 2017 odbyło się pierwsze resume w oparciu o 1-7 rozdziały. Następne resume planowane jest w styczniu 2019

Tłumaczenie seminarium V Lacana na j.polski - Anna Turczyn. Tłumaczenie jest chronione prawami autorskimi i przeznaczone tylko do celów naszego seminarium bez prawa rozpowszechniania go 

Koordynator: Alina Henzel-Korzeniowska

Seminarium ma charakter otwarty i jest płatne.