Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego: zachęcamy do przekazania nam 1% podatku: Nasz KRS - Nr 0000289067

MAJ

Zapraszamy:

Punkt Konsultacyjny, 7 maja, poniedziałek, 19.00-21.00

Działający od kilku lat w siedzibie Krakowskiego Koła  w obszarze konsultacji, superwizje i dyskusji nad tekstami źródłowymi zaprasza na kolejne spotkanie. 

W programie: 

1. Kontynuacja dyskusji  nad opracowaniem wolontariatu w DPS-ie przez Pana Sebastiana Blaszyńskiego  

osoby odpowiedzialne:za formułę wolontariatu:  Anna Skriwan, Przemysław Mączka i Małgorzata Gorzula. 

2. Dyskusja nad tekstem Erica Laurent'a pt. "Disruption de la jouissance dabs Les folies spis transfert" . Tekst będzie dostępny w wersji polskiej. 

koordynuje i moderuje: Małgorzata Gorzula

wstęp otwarty i bezpłatny

12 maja , sobota,  11.00-14.00

Spotkanie poświęcone pracy w kartelach: pt.  „Pozycje uczestników kartelu a ich miejsce we własnej psychoanalizie.” 

Praca w kartelu konfrontuje nas z brakiem w wiedzy. Każdy z uczestników wnosząc swoje pytania, swój sposób rozumienia danej rzeczy, odsłania się niejako, ukazując i dając do obróbki to co wie, ale przede wszystkim to, czego nie wie – dziurę w wiedzy, własną porażkę. Porażkę, której opracowywanie staje się przyczyną pragnienia. Jest ona – tak jak pragnienie – jednostkowa i indywidualna dla każdego z uczestników, podobnie jak proces własnej psychoanalizy, którego praca w kartelu staje się reprezentacją.

Spotkanie ma na celu nie tylko prezentację wiedzy, jaką udało się wypracować, ale przede wszystkim refleksję nad dynamiką, sposobem pracy oraz gotowością do odsłonięcia własnej niewiedzy i pracy nad nią przez uczestników karteli.

koordynator i moderator:  Małgorzata Ławniczek - odpowiedzialna w NLS za losy karteli pracujących w Kole Krakowskim. 

wstęp otwarty i płatny: studenci -10 zł, członkowie Koła i pozostałe osoby - 20 zł

13 maja, niedziela, 11.00-15.00,

Seminarium V Lacana pt. "Formacje nieświadomego",  Résumé pierwszej części seminarium 1-7 rozdziału

Następne spotkania przed wakacjami:10 czerwca

Studiowanie tego seminarium zajmie  nam  ponad dwa lata.  Nie trzeba się spieszyć; warto uszanować reguły czasu logicznego bo wiedza tam zawarta w połączeniu z komentarzem dostarczanym przez francuskich psychoanalityków będzie bezcenna. 

W  programie:  

11.00-14.00;  Résumé pierwszej części seminarium: 

Krótkie podsumowania przedstawią członkowie Koła:: Arkadiusz Garczyński, Małgorzata Gorzula, Alina Henzel-Korzeniowska, Przemysław Mączka,, Małgorzata Orysiak, Anna Skriwan.  A w dyskusji głos zabiorą pozostali uczestnicy seminarium. .   

Moderują : Marie-Hélène Doguet-Dziomba, Serge Dziomba

 

 

14.00-15.00 część kliniczna, prezentacja przypadku przez Małgorzatę Ławniczek  oraz dyskusja kliniczna

 

Tłumaczenie seminarium V Lacana na j.polski - Anna Turczyn. Tłumaczenie jest chronione prawami autorskimi i przeznaczone tylko do celów naszego seminarium bez prawa rozpowszechniania go.

Seminarium ma charakter otwarty i jest płatne.

Koordynator: Alina Henzel-Korzeniowska

Go to: nlscongress2018.com