Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego: zachęcamy do przekazania nam 1% podatku: Nasz KRS - Nr 0000289067

Zapraszamy!

W maju Koło Krakowskie Psychoanalizy New Lacanian School zaprasza do udziału w seminariach. Spotkania odbywają się on-line przy pomocy platformy zoom. 

Wszystkie wydarzenia, oprócz wartości poznawczej mają charakter formacyjny

Seminarium Kliniczne, 16 maj

Seminarium "Od praktyki do teorii i z powrotem":

11.00-12.00 prezentacja fragmentów pracy z pacjentem wraz z próbą konceptualizacji jako efekt spotkań Dyskusji Klinicznej.

Prezentuje Antoni Grzybowski

12.00 -14.00 – Kolejne spotkanie celem dalszego studiowania tekstu  J.A. Millera " Monologue de l'apparole" w tłumaczeniu Anny Turczyn.  Komentuje Serge Dziomba

Wstęp otwarty, płatny. 

studenci: 30, członkowie Koła-40 zł, pozostałe osoby -60 zł

koordynator, Alina Henzel-Korzeniowska a.henzelkorzeniowska@gmail.com

Seminarium V Formacje nieświadomego,  17 maja, niedziela, 11.00-14.00  

W programie 

11.00 -14.00  komentarz Serge'a Dziomby do rozdziału  27

Studiowanie tego seminarium zajmuje nam ponad dwa lata.  Nie trzeba się spieszyć; warto uszanować reguły czasu logicznego bo wiedza  zawarta

w tym seminarium w połączeniu z komentarzem dostarczanym przez francuskich psychoanalityków są bezcenna.  

Tłumaczenie seminarium V Lacana na j.polski - Anna Turczyn. Tłumaczenie jest chronione prawami autorskimi i przeznaczone tylko do celów naszego seminarium bez prawa rozpowszechniania go.  

 Seminarium ma charakter otwarty i jest płatne.

Osoby uczestniczące w całości seminarium:

członkowie Koła - 70 zł 
osoby spoza Koła 100 zł 
studenci - 30 zł 
Osoby uczestniczące incydentalnie: 
członkowie Koła 100 zł 
osoby spoza Koła 130 zł 
studenci 40 zł 

Opłatę proszę wnosić na konto Koła : 14124014311111000010465486 z dopiskiem” sem. Formacje nieświadomego”, plus data spotkania

Koordynator: Arkadiusz Garczyński garek1@poczta.onet.pl

Punkt Konsultacyjny, 25 maja godz. 19.00

Covid- 19 : jaki znaczący? 

Prezentacja tekstów  (A.Mysona, M. Wujek, Patryk Jakubowski, M. Gorzula - Inny który nie istnieje ... ) i własne komentarze

Koordynator: Małgorzata Gorzula mgorzula@op.pl

Dyskusja Kliniczna 6 maja godz. 19.00

Koordynator: Monika Gzyl nikal@interia.pl