Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego: zachęcamy do przekazania nam 1% podatku: Nasz KRS - Nr 0000289067

Zapraszamy do zapoznania się z Terminarzem Koła Krakowskiego na sezon wrzesień 2018-lipiec 2019- Kliknij Terminarz 2018-2019  

 

Koło Krakowskie Psychoanalizy New Lacanian School zaprasza do udziału w seminariach, ul. Biskupia 10/11, 2 piętro w oficynie.

 

Październik 2018

Punkt Konsultacyjny, 22 października poniedziałek, 19.00-21.00

Działający od kilku lat w siedzibie Krakowskiego Koła  w obszarze konsultacji, superwizje i dyskusji nad tekstami źródłowymi zaprasza na kolejne spotkanie. 

W programie:  "Dziura w wiedzy a prawda pary rodzicielskiej" dyskusja w w oparciu o książkę Philippèa Lacadee "Nieporozumienie wokół dziecka"

z ilustracją kliniczną - prezentacja : Małgorzata Gorzula wstęp otwarty i bezpłatny 

 

27 października, sobota  11.00-14.00   Seminarium kliniczne:

Cykl spotkań przygotowujących  do tematyki Kongresu NLS pt. Urgence  (1-2 czerwca  2019 Tel Aviv). które będzie poprzedzone  seminarium Nouages (Warszawa 2019)

Wychodząc od słów Lacana "Lęk to czas" będziemy dyskutować w oparciu między innymi: o:  z Ecrits I "Le temps logique et l’assertion de certitude anticipée", Seminarium X "L’angoisse", które studiowaliśmy wcześniej i teksty zaproponowane w bibliografii do Kongresu NLS. 

We wrześniu Guy Trobas w oparciu o bogate doświadczenie kliniczne,  zaproponował  nam perspektywę z jakiej będzie można przygotowywać się do kwestii nagłości w pracy z pacjentem.  

W tą sobotę   Serge Dziomba podzieli się z nami refleksją w oparciu o wstęp J. Lacana  do angielskiego wydania seminarium XI pt "Cztery podstawowe pojęcia w psychoanalizie"  (« Préface ???? l’édition anglaise du Séminaire XI », Autres écrits, Seuil, Paris, 2001 ), w załaczniku. ]

Seminarium ma charakter otwarty i płatny: członkowie Koła- 40 zł, studenci 30 zł, pozostali- 60 zł

Uwaga

Oprócz spotkań przygotowujących do tematyki nagłości w kuracji w ramach seminarium klinicznego stałym  elementem będzie od listopada refleksja wolontariusza/stażysty/  na temat doświadczenia kontaktu z mieszkańcem DPS lub pacjentem. i następnie opracowanie teoretyczne  tegoż doświadczenia w odniesieniu do kliniki lacanowskiej

Koordynator: Alina Henzel-Korzeniowska

 

28 października, niedziela, 11.00-15.00   

 Seminarium V Lacana pt. "Formacje nieświadomego", rozdział 11 pt  

 TRZY CZASY EDYPA (II)

Podtytuły:

Pragnienie pragnienia  

Metonimiczny fallus

Wspaniały bilet La Châtre 

Injet i adjet[1] 

Klinika męskiego homoseksualizmu

 

W programie:  

11.00-11.30 podsumowanie przez Arkadiusza Garczyńskiego  rozdziału 10 seminarium oraz dyskusja 

11.30 -13.00 komentarz Serga Dziomby do 11 rozdziału 

13.00-13.15 przerwa 

13.15-14.15 komentarz Serga Dziomby  do 11 rozdziału - kontynuacja 

14.15.-15.00 część kliniczna, prezentacja przypadku przez Alinę Henzel-Korzeniowską oraz dyskusja  

 

Studiowanie tego seminarium zajmuje nam  ponad dwa lata.  Nie trzeba się spieszyć; warto uszanować reguły czasu logicznego bo wiedza  zawarta w tym seminarium w połączeniu z komentarzem dostarczanym przez francuskich psychoanalityków są bezcenna.  

 

We wrześniu 2017 Guy Trobas we wprowadzającym  komentarzu podkreślił specyfikę psychoanalizy lacanowskiej, która nie wyklucza podmiotu ludzkiego zarówno w klinice jak i rozważaniach teoretycznych. Oznacza to, że w postępowaniu z pacjentem/analizantem nadrzędną wartością jest uszanowanie unikatowości człowieka, który mówi do analityka.   

 

W maju odbyło się pierwsze resume w oparciu o 1-7 rozdziały. Następne resume planowane jest w styczniu 2019 

 

 

Tłumaczenie seminarium V Lacana na j.polski - Anna Turczyn. Tłumaczenie jest chronione prawami autorskimi i przeznaczone tylko do celów naszego seminarium bez prawa rozpowszechniania go.  

 

 

Seminarium ma charakter otwarty i jest płatne.

Koordynator: Alina Henzel-Korzeniowska