Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego: zachęcamy do przekazania nam 1% podatku: Nasz KRS - Nr 0000289067

16-17 marca 2018r.

http://www.cierpienie.psychoanaliza.com.pl/

Zapraszamy !!!

 

 

Pierwsze doświadczenia w słuchaniu pacjentów w ramach wolontariatu w DPS.

Wstęp otwarty i bezpłatny

 Prowadzi Małgorzata Gorzula

 

 

 

 

W  marcu Kolo Krakowskie serdecznie zaprasza  na następujące wydarzenia, w których ponownie będziemy gościć Marie-Helene Doguet Dziombę. 

3  marca, sobota, dwa seminaria:

 

11. 00 - 12.30 Seminarium kliniczne: 

1. Prezentacja refleksji  przez Urszulę Żachowską w oparciu o doświadczenie z wolontariatu w DPS i dyskusja.. 

2. Kontynuacja dyskusji na temat etyki w psychoanalizie lacanowskiej w oparciu o "Zasady wyznaczając kierunek aktu psychoanalitycznego" (Eric Laurent)..

siódmą zasadę skomentuje Małgorzata Orysiak

W trakcie dyskusji nad poprzednimi zasadami zdecydowaliśmy zwolnić tempo rozważań, które dotyczą etyki psychoanalityka lacanowskiego.  

Tekst źródłowy znajduje się w  elektronicznym czasopiśmie "TeXty" nr 1. 

To link do tekstu http://www.psychoanaliza.com.pl/pdf/teXty_nr1.pdf 

Warto przywołać zasady w oparciu o które kształtuje się etyczna pozycja analityka w orientacji lacanowskiej - być na miejscu obiektu małego a. 

Jest to lekcja zarówno dla tych na początku zdobywania doświadczenia klinicznego i wiedzy jak i dla tych,  którzy  mają nieco więcej doświadczenia klinicznego.

Kierowanie się zasadami wyznaczającymi kierunek kuracji stało się nie lada wyzwaniem dla psychoanalityka w obecnych czasach co będzie przedmiotem seminarium przygotowawczego (poniżej)

Koordynuje A. Henzel-Korzeniowska

Seminarium ma charakter zamknięty i płatny. Lecz jest to formuła otwierająca się na osoby, które spełnią określone warunki.  Detale organizacyjne w załączniku. .

12.30-12.45  przerwa 

12.45- 14.00 seminarium przygotowawcze  (spotkanie trzecie) do 9 Konferencji z cyklu Psychoanaliza- Psychoterapia pt. "Dzisiejsze manifestacje cierpienia", która odbędzie 16-17 marca 2018r. - http://www.cierpienie.psychoanaliza.com.pl/

Wstęp otwarty 

Opłaty: studenci 10 zł, pozostali 20 zł.

Koordynator: Alina Henzel-Korzeniowska

4 marca, niedziela, 11.00-15.00  

Seminarium V Lacana pt. "Formacje nieświadomego", rozdział 7.

Następne spotkania: 4 marca, 22 kwietnia, 13 maja, 10 czerwca

Studiowanie tego seminarium zajmie  nam  ponad dwa lata.  Nie trzeba się spieszyć; warto uszanować reguły czasu logicznego bo wiedza tam zawarta w połączeniu z komentarzem dostarczanym przez francuskich psychoanalityków będzie bezcenna. 

We wrześniu  Guy Trobas we wprowadzającym  komentarzu podkreślił specyfikę psychoanalizy lacanowskiej, która nie wyklucza podmiotu ludzkiego zarówno w klinice jak i