Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego: zachęcamy do przekazania nam 1% podatku: Nasz KRS - Nr 0000289067

CYKL 2020/ 2021

Terminarz Koła - kliknij :)

 

Krakowskie Koło Psychoanalizy NLS oraz Warszawskie Koło Psychoanalizy NLS zapraszają do  udziału w seminarium Nougae pt. "Co nazywamy wydarzeniem w ciele?

Udział w seminarium wezmą:  

Daniel Roy psychoanalityk w stopniu A.M.E., Psychiatra, AIHPsy, uczy w Sekcji Klinicznej w Bordeaux, v-ce prezydent CE New Lacanian School

Luc Vander Vennet,  psychoanalityk w stopniu A.M.E., członek Kring voor Psychoanalyse van de NLS, psycholog (licencja psychologa klinicznego -Université de Gand). Uczy w PPaK (Programma Psychoanalytische Kliniek).

Termin 5 -6 grudnia 2020 

Miejsce - formuła online via zoom

Zgłoszenie w terminie do 3 grudnia br na adres: kolokrakowskie@poczta.onet.pl 

Opłata za seminarium na konto Koła: 14124014311111000010465486 w terminie do 3 grudnia  z opisem: „seminarium Nouage 5-6 grudnia 2020” 

120 zł członkowie Koła Krakowskiego i Warszawskiego NLS

150 zł sympatycy

70 zł studenci

Bibliografia zaproponowana i w j. polskim dostępna dla uczestników po wniesieniu opłaty.  

1. A. Stevens, "Efekty cielesne języka. Argument" 

2. J-A. Miller  "Mówiące ciało" - tylko członkom obu Kół - Krakowskiego i Warszawskiego NLS

3. J. Lacan "Joyce le symptome" - tylko członkom obu Kół- Krakowskiego i Warszawskiego NLS 

4. ?? propos AMP  Szkoła Jedna - Deklaracja

5. J-A Miller "Biologie lacanienne et événement de corps".Tekst nie ma tlumaczenia w j. polskim. Jednakże wybrane fragmenty znajdą się w prezentacji  Antoniego Grzybowskiego.

Tłumaczenia tekstów objęte są prawami autorskimi i służą tylko celom seminarium i aktywnościom  w ramach Kół i nie mogą być wykorzystywane do innych celów.

Wstęp dla Sympatyków otwarty jednakże udział mogą brać tylko osoby  znane Kołu, które spełniają choć jeden z poniższych warunków:   

1. Uczestniczą w regularnych seminariach Koła oraz innych wydarzeniach organizowanych przez Koło

2. Mają własną psychoanalizę w orientacji lacanowskiej u analityka ze środowiska Koła Krakowskiego NLS ub Koła Warszawskiego NLS

3. Korzystają z regularnej superwizji u psychoanalityka  Koła Krakowskiego lub Koła Warszawskiego

4. Pracują w kartelu NLS

Tłumaczenie ustne seminarium: Maryla Zaborska 

Program seminarium

 

5 grudnia - sobota

Sesja I 

 9.30 - 10.00:  rejestracja

10.00 -10.10:  wprowadzenie -Alina Henzel-Korzeniowska

10.10 -10.30:  I interwencja Daniel Roy

10.30- 11.30:  przypadek kliniczny Luc Vander Vennet & komentarz Barbara Kowalów

11.30 - 12.00: dyskusja

12.00- 12.10:  interwencja teoretyczna Małgorzata  Gorzula 

12.10- 12.30: przerwa kawowa                                                                                                 

Sesja II                                                                                                                                    

12.30 -13.00: II interwencja Daniel Roy                

13.00 -13.30: przypadek kliniczny Małgorzata Ławniczek & komentarz Tomasz Gajda          

13.30 - 14.00: dyskusja                                  

14.00 - 14.10: interwencja teoretyczna - Antoni Grzybowski                                                     

14.10- 15.00 - przerwa na lunch                                                                                           

Sesja III:                                                          

15.00 -15.30:  III interwencja Daniel Roy            

15.40 -16.10:  przypadek kliniczny Janusz Kotara  & komentarz Olga Sakson-Obada 

16.10 -16.40:  dyskusja                                

16.40 -17.00:  konkluzja: Daniel Roy, Danuta Heinrich, Alina Henzel-Korzeniowska

6 grudnia- niedziela

Sesja I: Psychoanaliza stosowana, miejsce psychoanalizy w instytucji   

10.00 -10.20: refleksja z pracy w szpitalu: Bożena Narzymska  i Arkadiusz  Garczyński

10.20 -11.15: dyskusja 

11.15 -11.30 przerwa kawowa 

Sesja II:  ?? propos AMP Szkoła Jedna

11.30 -11.50:  Refleksja w oparciu o tekst "Deklaracja Szkoła Jedna: Alina Henzel-Korzeniowska i Sebastian Godlewski 

11.50 -12.40:  Dyskusja

12.40 -12.50:  Zakończenie

w imieniu zespołu ds seminarium tj: Małgorzaty Ławniczek, Danuty Heinrich, Bożeny Narzymska oraz zarządów Kół

Alina Henzel-Korzeniowska