Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego: zachęcamy do przekazania nam 1% podatku: Nasz KRS - Nr 0000289067

W czerwcu Koło Krakowskie Psychoanalizy New Lacanian School zaprasza do udziału w seminariach. Spotkania odbywają się on-line przy pomocy platformy zoom. 

Wszystkie wydarzenia, oprócz wartości poznawczej mają charakter formacyjny

Seminarium Kliniczne, 20 czerwiec

Seminarium "Od praktyki do teorii i z powrotem": 

11.00-12.15 prezentacja fragmentów pracy z pacjentem wraz z próbą konceptualizacji jako efekt spotkań Dyskusji Klinicznej.

Prezentuje Anna Bańbura 

12.15 -14.00 – Kolejne,czwarte już spotkanie celem dalszego studiowania tekstu  J.A. Millera " Monologue de l'apparole" w tłumaczeniu Anny Turczyn.  Komentuje Serge Dziomba  

Wstęp otwarty, płatny. 

studenci: 30, członkowie Koła-40 zł, pozostałe osoby -60 zł

koordynator, Alina Henzel-Korzeniowska a.henzelkorzeniowska@gmail.com

Seminarium V Formacje nieświadomego,  21 czerwca, niedziela, 11.00-14.00  

W programie 

11.00 -14.00  komentarz Serge'a Dziomby do rozdziału  28

Jest to ostatni rozdział seminarium „Formacje nieświadomości”, które studiujemy od ponad dwóch lat. 

Tłumaczenie seminarium V Lacana na j.polski - Anna Turczyn. Tłumaczenie jest chronione prawami autorskimi i przeznaczone tylko do celów naszego seminarium bez prawa rozpowszechniania go.  

Seminarium ma charakter otwarty i jest płatne.

 Osoby uczestniczące w całości seminarium:

członkowie Koła - 70 zł 
osoby spoza Koła 100 zł 
studenci - 30 zł 
Osoby uczestniczące incydentalnie: 
członkowie Koła 100 zł 
osoby spoza Koła 130 zł 
studenci 40 zł 

Opłatę proszę wnosić na konto Koła : 14124014311111000010465486 z dopiskiem” sem. Formacje nieświadomego”, plus data spotkania

Kordynator: Arkadiusz Garczyński e-mail: garek1@poczta.pl

Punkt Konsultacyjny

29 czerwca godz. 19.00

Dyskusja nad procedurą „La passe”.

Koordynator: Małgorzata Gorzula mgorzula@op.pl

Dyskusja kliniczna

3 i 17 czerwca godz. 19.00

Koordynator: Monika Gzyl nikal@interia.pl