Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego: zachęcamy do przekazania nam 1% podatku: Nasz KRS - Nr 0000289067

Zapraszamy do zapoznania się z Terminarzem Koła Krakowskiego na sezon wrzesień 2018-lipiec 2019- Kliknij  Terminarz 2018-2019

 

Grudzień

Punkt Konsultacyjny, 10 grudnia poniedziałek, 19.00-21.00, raz w miesiącu w poniedziałek

 

Działający od lat Punkt  w obszarze konsultacji, superwizje i dyskusji nad tekstami źródłowymi zaprasza  na spotkanie wokół tekstu J.Lacana pt. Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je telle qu'elle nous est révélée dans l'expérience psychanalytique.  w tłumaczeniu J. Aleksandrowicza.  
Komentarz Jakub Siemko. 
Koordynator i prowadzenie: Małgorzata Gorzula

IV Spotkanie karteli NLS, 15 grudnia, sobota 11.00-13.30 
 
Wyjątkowo, w miejsce seminarium klinicznego do którego powrócimy od nowego roku  (19 stycznia, 23 lutego, 9 marca,  13 kwietnia, 11 maja, 15 czerwca  

Praca w KARTELU - sposób posługiwania się tym co się wie, żeby dowiedzieć się, czego się nie wie.

Spotkanie poświęcone pracy w kartelach, jako metodzie nauki w psychoanalizie lacanowskiej. Teoria i praktyka. Ponadto, będzie to okazja do zawiązywania nowych karteli na następny sezon.  
Definicja oraz praktyka zakładania kartelu w http://www.psychoanaliza.com.pl/?art=6&tab=dial&lang=  

 
Spotkanie  ma charakter otwarty i płatny: studenci 10 zł, pozostałe osoby - 25 zł,  konto: 14124014311111000010465486 z dopiskiem IV spotkanie karteli NLS

Koordynator i prowadzenie: Małgorzata Ławnicze

16 grudnia, niedziela, 11. 00-15.00   (terminy w 2019: 20 stycznia, 24 lutego, 10 marca, 14 kwietnia, 12 maja, 16 czerwca)
 
Seminarium V Lacana pt. "Formacje nieświadomego", rozdział 13 pt. FANTAZMAT. POZA ZASADĄ PRZYJEMNOŚCI (LE FANTASME

AU-DEL?? DU PRINCIPE DU PLAISIR
Podtytuły: 
Lektura Dziecko jest bite
Hieroglif bata, prawo bicia (schlague) 
Negatywna reakcja terapeutyczna  
Ból bycia  
Rzekomy masochizm kobiecy
 
W  programie:   
11.00-11.30 podsumowanie przez Małgorzatę Gorzulę 12 rozdziału tegoż seminarium oraz dyskusja
11.30 -13.00 komentarz Serga Dziomby do 13 rozdziału 
13.00-13.15 przerwa
13.15-14.00 komentarz Serga Dziomby do13 rozdziału - kontynuacja
14.00.-15.00 część kliniczna, prezentacja przypadku przez Monikę Gzyl oraz dyskusja
Studiowanie  seminarium zajmuje nam  ponad dwa lata.  Nie trzeba się spieszyć; warto uszanować reguły czasu logicznego bo wiedza  zawarta w tym seminarium w połączeniu z komentarzem dostarczanym przez francuskich psychoanalityków są bezcenna.  

We wrześniu 2017 Guy Trobas we wprowadzającym  komentarzu podkreślił specyfikę psychoanalizy lacanowskiej, która nie wyklucza podmiotu ludzkiego zarówno w klinice jak i rozważaniach teoretycznych. Oznacza to, że w postępowaniu z pacjentem/analizantem nadrzędną wartością jest uszanowanie unikatowości człowieka, który mówi do analityka.   

W maju odbyło się pierwsze resume w oparciu o 1-7 rozdziały. Następne resume planowane jest w styczniu 2019 

Tłumaczenie seminarium V Lacana na j.polski - Anna Turczyn. Tłumaczenie jest chronione prawami autorskimi i przeznaczone tylko do celów naszego seminarium bez prawa rozpowszechniania go.  

Seminarium ma charakter otwarty i jest płatne. 

Koordynator: Alina Henzel-Korzeniowska; a.henzelkorzeniowska@gmail.com

Superwizja 
Możliwość lub też konieczność natury etycznej superwizji u psychoanalityków z naszego Koła a w szczególności tych, którzy posiadają stopień  Analityk Praktyk (AP) nadany przez New Lacanian School.  

Są to: 
 Guy Trobas  (francuski, hiszpański, angielski, włoski).
ukończył ESSEC (Ecole superieure des sciences economiques et commerciales) oraz Institut de Psychologie de l'Universite de Paris (na kierunku psychopatologia i psychologia kliniczna), jest praktykującym psychoanalitykiem orientacji lacanowskiej z tytułem AME (Analystes Membres de l’Ecole), członkiem ECF (Ecole de la Cause freudienne), NLS (New Lacanian School) i Krakowskiego Kola Psychoanalizy NLS. Pracuje we Francji i w Argentynie, gdzie zajmuje się również tłumaczeniem pism Lacana na język hiszpański 

Marie Helene Doguet Dziomba (j.francuski, angielski): psychiatra). 
psychoanalityk w stopniu AP (analyst practice), odpowiedzialna za rozwój psychoanalizy lacanowskiej w Normandii  w ramach Association de la Cause Freudienne en Normandie (ACF), członek Ecole de la Cause Freudienne, New Lacanian School i AMP i oczywiście Koła Krakowskiego.. 

Serge Dziomba (francuski i polski),  
Analyste Praticien (AP), jest regularnie co miesiąc w Krakowie.od ponad 20 lat w Krakowie, członek Koła Krakowskiego Psychoanalizy NLS, członek Association Mondiale de Psychanalyse (AMP), członek Ecole de la cause freudienne (ECF). 

Małgorzata Gorzula (AP),  członek Krakowskiego Koła Psychoanalizy NLS i NLS oraz Association Mondiale de Psychanalyse, 

Alina Henzel-Korzeniowska  
Psychoanalityk AP, członek NLS i AMP, delegat regionalny EuroFederation of Psychoanalysis, psycholog (UJ), certyf. seksuolog, absolwentka Graduate School for Social Research, IFiS PAN. Od 1990 praca na rzecz rozwoju psychoanalizy lacanowskiej w Polsce. Gabinet psychoanalityczny w ramach własnej firmy CUP IMPARO.