Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego: zachęcamy do przekazania nam 1% podatku: Nasz KRS - Nr 0000289067

 

W kwietniu w poświątecznych jeszcze nastrojach zapraszamy do udziału w kolejnych wydarzeniach proponowanych przez Koło Krakowskie

 

16.04, poniedziałek, 19.00 0 21.00  Punkt Konsultacyjny

Pierwsze doświadczenia w słuchaniu pacjentów w ramach wolontariatu w DPS. 

Wstęp otwarty i bezpłatny

 

 

Seminarium kliniczne: 

21 kwietnia, sobota: 

następne spotkanie przed wakacjami: 12 maja, 9 czerwca

11. 00 - 12.30: Kontynuacja dyskusji na temat etyki w psychoanalizie lacanowskiej w oparciu o "Zasady wyznaczając kierunek aktu psychoanalitycznego" (Eric Laurent)..Tym razem pochylimy się nad zasadą 8, którą omówi Alina Henzel-Korzeniowska..  

W komentarzu zostanie tez uwzględniona kwestia kształcenia psychoanalityka w orientacji lacanowskiej w kontekście współczesnych domagań instytucjonalnych.    

Tekst źródłowy znajduje się w  elektronicznym czasopiśmie "TeXty" nr 1. 

To link do tekstu http://www.psychoanaliza.com.pl/pdf/teXty_nr1.pdf 

Należy regularnie przywołać zasady w oparciu o które kształtuje się etyczna pozycja analityka w orientacji lacanowskiej - być na miejscu obiektu małego a.

Jest to lekcja zarówno dla tych na początku zdobywania doświadczenia klinicznego i wiedzy jak i dla tych,  którzy  mają nieco więcej doświadczenia klinicznego.

12.30-14.00: Reminiscencje z XI Kongresu Association Mondiale de Psychanalyse, 2-6 kwietnia 2018, Barcelona. 

Refleksjami podzielą się: Małgorzata Orysiak, Patryk Jakubowski, Serge Dziomba i Alina Henzel-Korzeniowska

Seminarium ma charakter zamknięty i płatny. Lecz jest to formuła otwierająca się na osoby, które spełnią określone warunki. 

22 kwietnia, niedziela, 11.00-15.00,  

Seminarium V Lacana pt. "Formacje nieświadomego", rozdział 8.

Następne spotkania przed wakacjami: 13 maja, 10 czerwca

Studiowanie tego seminarium zajmie  nam  ponad dwa lata.  Nie trzeba się spieszyć; warto uszanować reguły czasu logicznego bo wiedza tam zawarta w połączeniu z komentarzem dostarczanym przez francuskich psychoanalityków będzie bezcenna. 

We wrześniu  Guy Trobas we wprowadzającym  komentarzu podkreślił specyfikę psychoanalizy lacanowskiej, która nie wyklucza podmiotu ludzkiego zarówno w klinice jak i rozważaniach teoretycznych. Oznacza to, że w postępowaniu z pacjentem nadrzędną wartością jest uszanowanie unikatowości człowieka, który mówi do analityka. 

W  programie:  

11.00-14.00 z małą przerwą komentarz  (Serge Dziomba) do 8 rozdziału pt. WYKLUCZENIE IMIENIA-OJCA  (LA FORCLUSION DU NOM-DU-P??RE)

Podtytuły:
Pani Pankow eksponuje double bind
Typografia nieświadomego
Inny w Innym
Psychoza między kodem a komunikatem
Trójkąt symboliczny i trójkąt wyobrażeniowy

14.00-15.00 część kliniczna, prezentacja przypadku przez Małgorzatę Gorzulę oraz dyskusja kliniczna

Tłumaczenie seminarium V Lacana na j.polski - Anna Turczyn. Tłumaczenie jest chronione prawami autorskimi i przeznaczone tylko do celów naszego seminarium bez prawa rozpowszechniania go.

Seminarium ma charakter otwarty i jest płatne.

 

Zbliża się Kongresie AMP/WAP, który odbędzie się w dniach 2-6 kwietnia 2018 w Barcelonie.

To ważne wydarzenie zrzeszające szkoły lacanowskie, psychoanalityków i sympatyków psychoanalizy lacanowskiej z całego świata.

 

Więcej informacji:

https://congresoamp2018.com/en/