Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego: zachęcamy do przekazania nam 1% podatku: Nasz KRS - Nr 0000289067

Najbliższe wydarzenia:

 

Sobota 14 grudnia 11.00 - 13.00

Seminarium "Od praktyki do teorii i z powrotem". 

Będziemy dyskutować nad tekstem J. A. Millera pt. "Podział seksualny". 

Można otrzymać tekst po przesłaniu na konto Koła  14124014311111000010465486 w stosownej opłaty z dopiskiem "sem "Od praktyki do teorii i z powrotem".

Członkowie Koła-40 zł, Sympatycy- 60 zł, studenci- 30 zł

Koordynuje: Alina Henzel- Korzeniowska

 

Niedziela 15 grudnia 11.00 - 14.30 

Serge Dziomba będzie omawiał rozdział 21 i 22 seminarium J. Lacana "Formacje nieświadomości".

Przypadek przedstawi p. Emilia Prochownik

Koordynuje: Arkadiusz Garczyński

Regulamin: psychoanaliza.com.pl/