Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego: zachęcamy do przekazania nam 1% podatku: Nasz KRS - Nr 0000289067

Zapraszamy do zapoznania się z Terminarzem Koła Krakowskiego na sezon wrzesień 2018-lipiec 2019- Kliknij  Terminarz 2018-2019

Styczeń

 

 

Styczeń

Punkt Konsultacyjny, 14 stycznia poniedziałek, 19.00-20.30

 

Działający od kilku lat w siedzibie Krakowskiego Koła  w obszarze konsultacji, superwizje i dyskusji nad tekstami źródłowymi zaprasza na 

dyskusję nad tekstem pt. "L’argument de Bernard Seynhaeve Urgence subjective et inconscient transférentiel.

 Swe przemyślenia po zapoznaniu się z tekstem zaprezentują: Julia Michalska, Jakub Siemko, Miłosz Wujek, członkowie Sekcji Psychoanalitycznej, Naukowego Koła Psychologii UJ. 

Koordynator i prowadzenie: Małgorzata Gorzula  mgorzula@op.pl

 

19 stycznia  sobota  11.00-13.45  Seminarium kliniczne. 

Terminy następnych spotkań w 2019: 23 lutego, 9 marca,  13 kwietnia, 11 maja, 15 czerwca  

 

W programie: 

11.00-12.15:  Przypadek kliniczny  z zaakcentowaniem trudności w postępowaniu z pacjentem zaprezentuje Emilia Prochownik. Konceptualizacji przedstawionego materiału dokona Magdalena Wac. 

12.15-12.30 pauza

12.30- 13.45 Serge Dziomba będzie kontynuował refleksję wokół  wstępu J.Lacana  do angielskiego wydania seminarium XI pt "Cztery podstawowe pojęcia w psychoanalizie"  (« Préface ???? l’édition anglaise du Séminaire XI », Autres écrits, Seuil, Paris, 2001 

Cykl spotkań przygotowujących  do tematyki Kongresu NLS pt. Urgence  (1-2 czerwca  2019 Tel Aviv). które będzie poprzedzone  seminarium Nouages 

26-27 stycznia br, Warszawa 2019. Wychodząc od słów Lacana "Lęk to czas" będziemy dyskutować w oparciu między innymi: o: z Ecrits I "Le temps logique et l’assertion de certitude anticipée", Seminarium X "L’angoisse", które studiowaliśmy wcześniej i teksty zaproponowane w bibliografii do Kongresu NLS.  We wrześniu Guy Trobas w oparciu o bogate doświadczenie kliniczne,zaproponował perspektywę z jakiej będzie można przygotowywać się do kwestii nagłości w pracy z pacjentem.   

Seminarium ma charakter otwarty i płatny: członkowie Koła- 40 zł, studenci 30 zł, pozostali- 60 zł  

Koordynator i prowadzenie: A. Henzel-Korzeniowska,

 

20 grudnia, niedziela, 11.00-15.00     

Seminarium V Lacana pt. "Formacje nieświadomego" , II resume, 8-13 rozdziału 


Terminy następnych spotkań:24 lutego, 10 marca, 14 kwietnia, 12 maja, 16 czerwca

W programie 

11.00-11.30 podsumowanie 13 rozdziału przez Arkadiusza Garczyńskiego, 

a następnie każdy uczestnik seminarium będzie mógł zabrać głos (refleksja, pytanie, uzupełnienie) do rozdziałów 8-13.

Studiowanie tego seminarium zajmuje nam  ponad dwa lata.  Nie trzeba się spieszyć; warto uszanować reguły czasu logicznego bo wiedza  zawarta w tym seminarium w połączeniu z komentarzem dostarczanym przez francuskich psychoanalityków są bezcenna.   

We wrześniu 2017 Guy Trobas we wprowadzającym  komentarzu podkreślił specyfikę psychoanalizy lacanowskiej, która nie wyklucza podmiotu ludzkiego zarówno w klinice jak i rozważaniach teoretycznych. Oznacza to, że w postępowaniu z pacjentem/analizantem nadrzędną wartością jest uszanowanie unikatowości człowieka, który mówi do analityka.    

Tłumaczenie seminarium V Lacana na j.polski - Anna Turczyn. Tłumaczenie jest chronione prawami autorskimi i przeznaczone tylko do celów naszego seminarium bez prawa rozpowszechniania go.  

Seminarium ma charakter otwarty i jest płatne.

Koordynator: Alina Henzel-Korzeniowska