Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego: zachęcamy do przekazania nam 1% podatku: Nasz KRS - Nr 0000289067

Rejestracja uczestnika Konferencji przebiega następująco:

 

1. Po dokładnym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i wysłaniu go, prosimy przesłać wpłatę, jaka powinna zostać dokonana za uczestnictwo dla:

 

Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej

 

afiliowane przy Nouvelle Ecole Lacanienne

 

KKP NSL 31- 144 Kraków, ul. Biskupia 10/7

 

Konto bankowe:

 

PKO SA I/O Kraków Rynek Główny 31

 

Nr konta:

 

14124014311111000010465486

 

 

2. W tytule dokonywanej wpłaty prosimy o wpisanie swojego imienia i nazwiska oraz umieszczenie dopisku "Psychoza w świetle psychoanalizy lacanowskiej " (apelujemy o dokonywanie wpłaty jak najszybciej z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, gdyż w przypadku zwłoki z otrzymaniem płatności możemy być zmuszeni do anulowania zgłoszenia).

 

 

Opłata: 140 zł, studenci - 40 zł, członkowie kół i NLS 100 zł

 

 

Wszelkie pytania dotyczące przebiegu rejestracji prosimy kierować na adres:

 

kolokrakowskie@poczta.onet.pl

 

lub pod nr telefonu + 48 601 520 907

 

 

Komitet Organizacyjny Konferencji