zdjęcie wykonane przez Fausto Giaccone

Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego: zachęcamy do przekazania nam 1% podatku: Nasz KRS - Nr 0000289067

Dowiedz się więcej na temat Koła

Ogłoszenia

W Maju 2022 roku Koło Krakowskie Psychoanalizy New Lacanian School zaprasza do udziału w seminariach, ul. Biskupia 10/11, 2 piętro w oficynie.

Wszystkie wydarzenia, oprócz wartości poznawczej mają charakter formacyjny

Możliwe uczestnictwo w zajęciach w formie on-line poprzez aplikację Zoom!!! Osoby chcące uczestniczyć w zajęciach w tej formie proszone są o zgłoszenie tego faktu do koordynatorów.

Program spotkania YCS


Piątek 6 maja 2022

17:00 – 19:30 – wykład Yves-Claude Stavy


Sobota 7 maja 2022

9:30 – 12:30 – prezentacja przypadku, dyskusja

12:30 – 14:00 – przerwa na lunch

14:00 – 17:00 – prezentacja przypadku, dyskusja

Szanowni stali i potencjalni Uczestnicy seminarium z cyklu "Od praktyki do teorii i z powrotem"

Nastąpiła zmiana terminu seminarium i odbędzie się ono wcześniej tj 14 maja niż to było to zapisane w terminarzu całorocznym. Przepraszam za kłopot spowodowany niezamierzonymi zakłóceniami natury organizacyjnej.
Spotkanie w godzinach 11.00-14.15 w formule hybrydowej. Uczestnictwo w formule online możliwe po zgłoszeniu do koordynatora najdalej do piątku. Niemniej jednak gorąco zachęcam do uczestniczenia "na żywo" co daje obecność każdego podmiotu i siłą rzeczy - zwiększa wartość dyskusji/refleksji.
W programie:
1. Wprowadzenie zilustrowane fragmentem pracy z pacjentem - A.Henzel- Korzeniowska.
2. Pytania od kartelu na temat jouissance
3. Pytania/refleksje od pozostałych uczestników seminarium.
4. Komentarz Serga Dziomby.

Przedmiotem rozważań przez dwa kolejne spotkania w maju i we wrześniu (w czerwcu seminarium OPDT nie odbędzie się) będzie kwestia przeniesienia różnie pojmowana przez Lacana w jego całym okresie nauczania. Podstawą naszej pracy będzie tekst Erica Laurent'a pt. Zakłócenia [wywołane przez] jouissance w szaleństwach w przeniesieniu

Seminarium "Cztery podstawowe pojęcia psychoanalizy".

21 kwietnia 17.0021 Kwietnia zapraszamy na Seminarium "Cztery podstawowe pojęcia psychoanalizy". Komentuje Marek Drwięga.


Koordynator: Arkadiusz Garczyński

Więcej Informacji
Seminarium XI Lacana: "Cztery podstawowe pojęcia w psychoanalizie"

23 kwietnia 11.00 - 14.30 seminarium kliniczne OPDT:

Studiowanie tekstu J-A. Millera "Ekonomia jouissance" - ostatni rozdział , tj 8 oraz resume:
- refleksje pytanie ze strony kartelu pracującego nad 8 rozdziałem
- komentarz Serga Dziomby do 8 rozdziału
- resume do całości tekstu przy udziale wszystkich uczestników seminarium


Koordynator: Alina Henzel-Korzeniowska

Więcej Informacji
Seminarium XX Lacana "Encore"

24 kwietnia, niedziela, 11.00-15.00

W marcu rozpoczeliśmy pracę nad seminarium XX Lacana, w którym porusza on kwestię kobiecości, kobiecej jouissance oraz miłości.
komentarz: Serge Dziomba


Koordynator: Sławomi Żukowski

Więcej Informacji

Jesteśmy grupą afiliowaną przy europejskim stowarzyszeniu New Lacanian School (NLS) wchodzącej w skład światowej organizacji psychoanalityków lacanowskich skupiającej 9 Szkół z całego świata - Mundial de Psicoanalisis (AMP).

Cechy Ogólne

    - Stowarzyszenie Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej zarejstrowano w grudniu 1998 roku po 6 latach nieformalnych działań i aktywności na rzecz budowania środowiska sprzyjającego psychoanalizie lacanowskiej w Krakowie i w Polsce.

    - Krakowskie Koło od września 2007 posiada status Pożytku Publicznego.

    - nr KRS; 0000289067.

    - Jesteśmy aktywnym członkiem Rady Psychoterapii od maja 2008 .

    Konferencje