Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego: zachęcamy do przekazania nam 1% podatku: Nasz KRS - Nr 0000289067

teXty

Internetowe Czasopismo Krakowskiego Koła Psychoanalizy NSL

 

 

Od Redakcji

Nowo otwarty dział 'teXty' to czasopismo założone w 2012 roku z inicjatywy Zarządu Krakowskiego Koła Psychoanalizy NSL po to, by rozpowszechniać wiedzę na temat psychoanalizy lacanowskiej. Czasopismo będzie się ukazywało co trzy miesiące w formie elektronicznej, dostępne będzie na stronie internetowej Koła.

'teXty' powstały po to, żebyśmy nie zapomnieli o tekstach, które pojawiły się w ciągu wieloletniej działalności Koła z różnych okazji: konferencje, wykłady gościnne, sesje naukowe, Dni naukowe... To świetne, czasem unikatowe artykuły napisane lub wygłoszone przez najznamienitsze postacie z pola psychoanalizy lacanowskiej. Ich wartość potwierdza już to, że miniony czas w niczym nie naruszył ich aktualności. Te teksty nadal mówią o niezwykle interesujących i ważnych rzeczach.

'teXty' mają być zaproszeniem do czytania, odczytania, przeczytania, doczytania..., bowiem każda forma lektury stanowi nową inspirację.

Zapraszamy do lektury!

Anna Turczyn

Komitet redakcyjny: Anna Turczyn, Alina Henzel-Korzeniowska, Przemysław Mączka.

 

 

teXty nr 1: od nowa

W numerze:
dwa teksty Guy Trobas’a: „Racjonalistyczny wyjątek: psychoanaliza” i „Logika odkrycia przeniesienia” oraz „Zasady wyznaczające kierunek aktu psychoanalitycznego”, kanoniczny tekst Erika Laurenta.

 

(Żeby otworzyć numer proszę kliknąć w okładkę lub tytuł numeru)
 

teXty nr 2: brzuchomówcy

W numerze:
po raz pierwszy po polsku „Wszyscy jesteśmy brzuchomówcami” Jacques’a-Alaina Millera w tłumaczeniu Marka Drwięgi oraz „Nieświadome” Serge’a Dziomby (wykład).

 

(Żeby otworzyć numer proszę kliknąć w okładkę lub tytuł numeru)
 

teXty nr 3: psychoza

W numerze:
Marie-Helene Doquet-Dziomba "Psychoanaliza jest najlepszą przyjaciółką psychiatrii", Jean-Marc Josson "Toksykomania, leczenie następstw psychozy" oraz Jean-Pierre Rouillon "Osoby autystyczne a więź społeczna".

 

(Żeby otworzyć numer proszę kliknąć w okładkę lub tytuł numeru)