Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego: zachęcamy do przekazania nam 1% podatku: Nasz KRS - Nr 0000289067

Zapraszamy do zapoznania się z Terminarzem Koła Krakowskiego na sezon wrzesień 2018-lipiec 2019- Kliknij  Terminarz 2018-2019

 

Maj

Wydarzenia w siedzibie Koła na ul. Biskupie 10/11 w Krakowie:

 

Seminarium kliniczne, 11 maja,  sobota  11.00-13.30

Terminy spotkania przed wakacjami  29 czerwca  2019   

W programie: 

11.00-12.00 ilustracja kliniczna (przedstawia Agnieszka Szewczyk-Alksnin) jako rezultat spotkań grupy Dyskusja Kliniczna

oraz konceptualizacja przez Urszulę Żachowską  w oparciu o tekst J.A. Millera pt.NIEŚWIADOME I MÓWIĄCE CIAŁO 

12.00-13.30: W ramach przygotowań do Kongresu NLS pt. Urgence (1-2 czerwca Tel Aviv) komentarz Serga Dziomby do tekstu  J.A.Miller'a L’esp d’une hallucination (The Lacanian Review 06, (tłumaczenie: Anna Turczyn) oraz dyskusja

Seminarium ma charakter otwarty i płatny: członkowie Koła- 40 zł, studenci 30 zł, pozostali- 60 zł

Koordynator:  A. Henzel-Korzeniowska,  a.henzelkorzeniowska@gmail.com   

 

Seminarium V Formacje nieświadomego,  12 maja, niedziela, 11.00-15.00

termin spotkania przed wakacjami :30 czerwca  

Rozdział 17 pt. FORMUŁY PRAGNIENIA  

W programie 

11.00 -11.30 podsumowanie 15 rozdziału  przez Sławomira Żukowskiego.

11.30 -14.00  komentarz Serga Dziomby do rozdziału  16 (dokończenie) oraz do rozdziału 17

14.00 - 15.00 część kliniczna - przypadek prezentuje Małgorzata Gorzula oraz dyskusja.  

 Seminarium ma charakter otwarty i jest płatne.

Koordynator: Alina Henzel-Korzeniowska  a.henzelkorzeniowska@gmail.com

 

Punkt Konsultacyjny, 20 maja, poniedziałek, 19.00-21.00   

Refleksja wobec strajku nauczycieli i ilustracja kliniczna. Prezentuje Małgorzata Gorzula 

Wstęp otwarty i bezpłatny

Koordynator: Małgorzata Gorzula mgorzula@op.pl

 

Inne:

 

Dyskusja kliniczna, 8 i 22 maja  20.00 - 21.30 

Celem jest omawianie trudności z jakimi spotyka się osoba pracująca z pacjentem w instytucji oraz konceptualizacja  zagadnień wyłonionych w trakcie dyskusji, której miejscem będzie seminarium kliniczne..  Spotkania mają charakter zamknięty. Ze względu na wartość kliniczną materiału przedstawianego a także obowiązek zachowania tajemnicy w spotkaniach udział  mogą brać członkowie Koła oraz osoby spoza Koła znane naszemu środowisku, które już pracują z pacjentami lub odbywają regularne staże, co umożliwia aktywne branie udziału w spotkaniach. Propozycja skierowana jest przede wszystkim do osób, które co dopiero rozpoczęły pracę z pacjentami lub odbywają regularne staże, co umożliwia aktywne branie udziału w spotkaniach.

 Wstęp  zamknięty i bezpłatny.  

Koordynator i prowadzenie Monika Gzyl, nikal@interia.pl 

wsparcie merytoryczne A. Henzel-Korzeniowska i Małgorzata Ławniczek