Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego: zachęcamy do przekazania nam 1% podatku: Nasz KRS - Nr 0000289067
  • Stowarzyszenie  Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej zarejstrowano  w grudniu 1998 roku po 6 latach nieformalnych działań i aktywności na rzecz budowania środowiska sprzyjającego psychoanalizie lacanowskiej w Krakowie i w Polsce.
  • nr KRS; 0000289067
  • Jesteśmy grupą afiliowaną przy europejskim stowarzyszeniu  New Lacanian School (NLS) wchodzącej  skład światowej organizacji psychoanalityków lacanowskich  skupiającej 9 Szkół z całego świata -  Asociacion Mundial de Psicoanalisis (AMP).
  •  Krakowskie Koło od września 2007 posiada  status Organizacji Pożytku Publicznego.
  • Jesteśmy aktywnym członkiem Polskiej Rady Psychoterapii od maja 2008 .