Najbliższe wydarzenia w Siedzibie Koła

Kalendarz Kalendarz 2021

Czerwiec

12 Czerwca

11-15.00 - Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła Krakowskiego

19.45 - Spotkanie "Sytuacja kobiet i osób LGBT+ w Polsce - segregacja i modusy jouissance". Koordynator: Antoni Grzybowski, chęć uczestnictwa on-line proszę wysyłać na adres mailowy Koła Krakowskiego

13 Czerwca

11.00 - 15.00 XVII seminarium J. Lacana pt. „Odwrotna strona psychoanalizy.” + część kliniczna

Koło Krakowskie Psychoanalizy NLS serdecznie zaprasza do udziału w dalszej części seminarium opartym na XVII seminarium J. Lacana pt. Odwrotna strona psychoanalizy. Lacan prowadził to seminarium w latach 1969-1970. Tekst został opublikowany w 1991 roku (wyd. Seuil). W niedzielę będziemy studiować rozdział 9.

Seminarium odbywa się raz w miesiącu (niedziela) w godzinach 11.00-15.00 wraz z częścią kliniczną. Studiowanie seminarium zawierające 13 rozdziałów zajmie nam około 13 miesięcy z racji zachowania reguły kształcenia: jeden rozdział na jedno spotkanie. Tekst będzie tłumaczony jak dotychczas przez panią Annę Turczyn a tłumaczenia ustne podczas seminarium zapewni nam pani Maryla Zaborska. Tytuł seminarium Lacan wywodzi ze swojego wcześniejszego tekstu "De nos antecedents" zamieszczonego w Ecrits 1966 roku. Intencją Lacana w seminarium XVII było zaprezentowanie odwrotnej strony psychoanalizy. W procesie analitycznym jest jakaś część, która dotyczy dyskursu pana, który jest również dyskursem nieświadomego. To właśnie ten dyskurs stanowi odwrotność dyskursu psychoanalizy a raczej dyskursu psychoanalityka.

W części klinicznej przypadek zaprezentuje Antoni Grzybowski.

Bardzo proszę o zgłaszanie chęci swojego uczestnictwa na adres Koła Krakowskiego kolokrakowskie@poczta.onet.pl lub do koordynatora seminarium Arkadiusza Garczyńskiego garek1@poczta.onet.pl. dopiero po zgłoszeniu i zadeklarowaniu uczestnictwa stałego lub okazjonalnego zostanie przesłany tekst nad, którym będziemy pracować.

14 Czerwca

18:00 - Punkt Konsultacyjny

Seminarium: "Umieć radzić sobie ze swoją odpowiedzią" [Savoir y faire avec sa reponse] "Tysiąc i jedna fikcja dziecka" [Les mille et une fictions de l`enfant]

ciąg dalszy dyskusji w oparciu o książkę Philippe`a Lacadee - "Nieporozumienie wokół dziecka"

Koordynator: Małgorzata Gorzula mgorzula@op.pl

14, 28 Czerwca

20.15 on-line Dyskusja kliniczna

Koordynator: Monika Gzyl nikal@interia.pl