Najbliższe wydarzenia w Siedzibie Koła

Kalendarz Kalendarz 2021

Czerwiec

12 Czerwca

Seminarium "Od praktyki do teorii i z powrotem” + konceptualizacja przypadku

13 Czerwca

XVII seminarium J. Lacana pt. „Odwrotna strona psychoanalizy.” + część kliniczna