Najbliższe wydarzenia w Siedzibie Koła

Kalendarz 2021

Kwiecień

24 kwietnia

Seminarium "Od praktyki do teorii i z powrotem” + konceptualizacja przypadku

25 kwietnia

XVII seminarium J. Lacana pt. „Odwrotna strona psychoanalizy.” + część kliniczna