Najbliższe wydarzenia w Siedzibie Koła

Kalendarz 2021

Lipiec

03 - 04 Lipca

Pipol 10- Congrès européen de Psychanalyse, Bruxelles www.europsychoanalysis.eu