Najbliższe wydarzenia w Siedzibie Koła

Kalendarz 2021

Luty

20 Lutego

Seminarium "Od praktyki do teorii i z powrotem” + konceptualizacja przypadku

21 Lutego

XVII seminarium J. Lacana pt. „Odwrotna strona psychoanalizy.” + część kliniczna