Najbliższe wydarzenia w Siedzibie Koła

Kalendarz 2021

Maj

8 Maja

Seminarium "Od praktyki do teorii i z powrotem” + konceptualizacja przypadku

9 Maja

XVII seminarium J. Lacana pt. „Odwrotna strona psychoanalizy.” + część kliniczna

22 - 23 Maja

Congrès de la NLS 2021Congress NLS – Gand www.amp-nls.org