Najbliższe wydarzenia w Siedzibie Koła

Kalendarz 2021

Marzec

6 Marca

Seminarium "Od praktyki do teorii i z powrotem” + konceptualizacja przypadku

7 Marca

XVII seminarium J. Lacana pt. „Odwrotna strona psychoanalizy.” + część kliniczna

17 Marca - o godzinie 20.15

Dyskusja Kliniczna, która odbedzie się online.

20 - 21 Marca

XI Konferencja z cyklu Psychoanaliza-Psychoterapia pt. „Różnica seksualna. Od logiki mieć- nie mieć do logiki odmienności.”

We współpracy z Instytutem Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Kronos: metafizyka, kultura, religia. Kraków www.roznicaseksualna.psychoanaliza.com.pl (przeniesiona z 2019r.)

Przebieg Seminarium: Program

Link do rejestracji: Rejestracja