Najbliższe wydarzenia w Siedzibie Koła

Kalendarz 2021

Styczeń

16 Stycznia

Journée exceptionnelle sur la Passe et la Formation du Psychanalyste Dublin - www.amp-nls.org

23 Stycznia

Seminarium "Od praktyki do teorii i z powrotem” + konceptualizacja przypadku

24 Stycznia

XVII seminarium J. Lacana pt. „Odwrotna strona psychoanalizy.” + część kliniczna