Historia KKPNLS

Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej – Rozwój

W 1993 i w 1994 roku w Krakowie miały miejsce seminaria prowadzone przez członków Europejskiej Szkoły Psychoanalizy z Francji, które otworzyły perspektywę dla mozliwosci aktywnej obecnosci Szkoły w Krakowie. Prowadzili je w tym czasie Barbara Gorczyca, Guy Trobas i Pan Verecken.

Od jesieni 1994 roku zaczęła regularnie przyjezdzac do Polski Barbara Gorczyca. Założyła pierwszy polski kartel Europejskiej Szkoły Psychoanalizy w Krakowie, który zajmował się tłumaczeniem i pracą nad tekstem Jacquesa Lacana „Funkcja i pole mówienia i mowy w psychoanalizie.

19 – 20 pazdziernika 1996 roku odbyły się Pierwsze Jesienne Dni Naukowe Krakowskiego Koła w trakcie załozenia przy Europejskiej Szkole Psychoanalizy – Rozwój. W okresie od 1997 do 1998 trwały intensywne prace nad zarejestrowaniem zgodnie z polskim prawem Krakowskiego Koła.

W 1997 roku odbyły się sródroczne wykłady na temat teorii J. Lacana o psychozach, prowadzone przez Pania Barbarę Gorczycę i goscinnie Kathy Langelez. Praca ta została uwieńczona Drugimi Jesiennymi Dniami, w czasie 4-5 pazdziernika, których tytuł brzmiał: „Klinika psychoanalityczna w psychozie. Rozpętanie psychozy i jego konsekwencje dla podmiotu”.

21 listopada 1997 odbyło się zebranie konstytutywne członków Krakowskiego Koła w trakcie załozenia, na którym przyjęto statut Krakowskiego Koła w trakcie załozenia.

W grudniu 1998 roku miała miejsce rejestracja Krakowskiego Koła przy Europejskiej Szkole Psychoanalizy – Rozwój

21 – 22 listopada 1998 odbyły się Trzecie Jesienne Dni Naukowe Krakowskiego Koła pod tytułem:”Rysy perwersyjne w strukturach klinicznych”. Dalej koło kontynuowało pracę dotyczaca teorii i praktyki psychoanalitycznej, a 20 – 21 listopada 1999 roku zorganizowało kolejne IVJesienne Dni Naukowe na temat: Kobieta, dziecko, gra falliczna. Czego pragnie kobieta?”

18 – 19 listopada 2000 roku miały miejsce Piąte Dni Naukowe pod tytułem : „Gdzie jest Ojciec? Od kliniki z czasów Freuda do kliniki dzisiaj.”

Od stycznia 2001 rozpoczęły się seminaria poswięcone XI Seminarium J. Lacana „Cztery podstawowe pojęcia Psychoanalizy”, których animatorami są członkowie kartelu „Ku Polsce”, psychoanalitycy Europejskiej Szkoły Psychoanalizy, będący zarazem członkami Krakowskiego Koła: M-H Doguet-Dziomba, Pierre Theves, Guy Trobas, Serge Dziomba i Barbara Gorczyca. Seminariom tym towarzyszyły spotkania kliniczne, na których polscy członkowie Krakowskiego Koła prezentowali swoja pracę kliniczna.

14-14 pazdziernika 2001 roku odbyły się Szóste Jesienne Dni Naukowe Krakowskiego Koła na temat:”Psychoanaliza a cierpienie. Formowanie się symptomu analitycznego.”

W lutym 2003 w Brugii w Belgii odbył się Kongres założycielski Nowej Szkoły Lacanowskiej (New Lacanian School), która powstała po zakończeniu działania Europejskiej Szkoły Psychoanalizy-Rozwój. Koło Krakowskie jest grupą afiliowaną przy New Lacanian School.

Powstanie NLS wprowadza Krakowskie Koło w nowy klimat pracy…..