Kontakt

Kontakt z nami


Siedziba i adres korespondencyjny:

Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej
afiliowane przy Nouvelle Ecole Lacanienne
31-144 Kraków, ul. Biskupia 10/11

NIP 676-21-66-386

Siedziba spotkań naukowych i konsultacji:

Kraków, ul. Biskupia 10/11, II piętro, wejście od podwórka

Uwaga Możliwość analizy i superwizji z psychoanalitykiem NLS z Francji mówiącym po polsku.
Serge Dziomba 
– psychoanalityk NLS z Francji przyjmuje w Krakowie – ul. Biskupia 10/11

 

Kontakt mailowy:

kolokrakowskienls@gmail.com

Kontakt telefoniczny:

604 114 454 Prezes KKPNLS Małgorzata Ławniczek

692 031 907