Szczegóły organizacyjne

Zasady uczestnictwa  dla Seminarium pt. Od praktyki do teorii i z powrotem (OPDT) na sezon wrzesień 2023 – maj 2024

Na seminarium składa się 8 spotkań, jedna sobota w miesiącu w godzinach 11.00-14.30 odbywanych w siedzibie Koła Krakowskiego, ul. Biskupia 10/11. Istnieje możliwość uczestniczenia w formule online choć preferuje się „żywą” obecność w siedzibie. Seminarium składa się z części teoretycznej oraz klinicznej (prezentacja przypadku)

 1. Aspekty merytoryczne:
 2. Propozycja skierowana jest do osób:
 • ciekawych psychoanalizy w orientacji lacanowskiej w klinice lub/i teorii
 • pracujących z pacjentem a praktyka odsyła ich do rozważań teoretycznych, które „każą” im wracać do kliniki wzbogaconej o określony koncept teoretyczny
 • alians praktyki z teorią w podejściu lacanowskim jest szczególnym bo osobistym doświadczeniem, które sprzyja formowaniu się i rozwija teorię psychoanalizy lacanowskiej.
 1. Seminarium jest polem rozważań dla merytorycznych przygotowań, w stronę m.in:

– XIV Kongresu Association Mondiale de Psychanalyse (AMP), pt.Wszyscy jesteśmy szaleni” (22-25 lutego 2024, online)   https://congresamp2024.world

– seminarium  Nougaes  (27-28.01.2024, Kraków) z udziałem D. Roy, prezydenta NLS

– XXII Kongresu New Lacanian School (NLS) pt. „Klinika spojrzenia” (11-12.05-2024, Dublin), https://www.amp-nls.org/wp-content/uploads/2023/09/NLS2024-com_affiche-web.pdf

– XIV Konferencji z cyklu Psychoanaliza-Psychoterapia-Krytyka Kultury we współpracy z Inst. Filozofii i Socjologii Uniw. KEN pt.”Czy czyni rodzinę?”, 23-24.03.2024, Kraków

 1. 3. Czym będziemy się wspierać by utrzymać kierunek sprzyjający orientacji lacanowskiej:

a/ tekstami, między innymi:

Jean- Alain Miller, Argument  do XIV Kongresu AMP pt.  „Wszyscy są szaleni”

Daniel Roy, pt. Argument do Kongresu NLS pt. „Klinika spojrzenia”

J-A. Miller J-A „D’un regard, l’étrangeté”  La Cause du désir n°102,

Uwaga:  Tłumaczenia wszystkich tekstów na język polski, objęte są prawami autorskimi i służą kształceniu w obrębie Koła Krakowskiego i nie mogą być rozpowszechniane poza jego ramy.

b/ prezentacją  fragmentu pracy klinicznej wraz z konceptualizacją jako efektu pracy Dyskusji Klinicznej  (DK) na bazie uzgodnionego tekstu.

c/ efektami pracy grupy roboczej/kartelu wypracowującego na bazie danego tekstu refleksje, które będą przedstawiane podczas spotkania jako punkt wyjścia do dyskusji.

 1. I Kwestie organizacyjne
 2. Wstęp otwarty i płatny pod warunkiem braku zaległości w płatnościach za seminarium
 3. W ramach opłaty: koszt użytkowania siedziby, tłumaczenie tekstów i ustne, przerwy kawowe, koszt użycia zoom, nagranie spotkania (dla stałych uczestników)
 4. Opłata za seminarium na konto Koła.14124014311111000010465486

w terminie do czwartku poprzedzającego seminarium  z opisem: „sem. OPDT i data”

Po tym terminie organizator nie daje gwarancji udziału w spotkaniu, wysyłania tekstów.

Rodzaje opłat

Osoby zadeklarowane, uczestniczące w całości seminarium:

członkowie Koła – 100 zł
osoby spoza Koła 120 zł
studenci – 50 zł

Osoby uczestniczące incydentalnie:
członkowie Koła 130 zł
osoby spoza Koła 150 zł
studenci 60 zł

III. Reguły uczestnictwa:

 1. Osoba, która zadeklaruje udział w całości seminarium (najlepiej 2 w turach: wrzesień- grudzień 2023 i styczeń- maj 2024) :

a/ otrzymuje zawczasu tekst w j.polskim i tekst przypadku

b/ nie musi zgłaszać co miesiąc udziału w spotkaniu,

c/ może otrzymać nagrania w sytuacji sporadycznej nieobecności  (max 2)

d/ przy formule spotkania online konieczność zgłaszanie udziału najpóźniej 1 dzień przed

e/ płaci za wszystkie spotkania  bez względu na powód absencji

f/ oplata za każde spotkanie do 2 dni roboczych po spotkaniu

g/ dostaje zaświadczenie z wykazem godzin potwierdzające udział w całości seminarium

 1. Osoba uczestnicząca incydentalnie w seminarium:

– otrzymuje zaświadczenie jedynie za udział w danym spotkaniu,

 • nie możenabyć nagrań ze spotkania, w którym nie uczestniczyły,
 • tekst na dane spotkanie jest wysyłany po uprzednim wniesieniu opł
 1. W części klinicznej (prezentacja przypadku) mogą brać udział osoby spoza Koła Krakowskiego i Warszawskiego NLS, które spełniają choć 2 z poniższych warunków:

– uczestniczą w regularnych seminariach Koła i innych seminariach proponowanych przez Koło we współpracy z K. Warszawskim.

– biorą udział w Dyskusji Klinicznej koordynowanej Magdalenę Kisielewską

– mają własną analizę u analityka Koła Krakowskiego lub  Warszawskiego NLS

– korzystają z regularnej superwizji u psychoanalityka NLS

– pracują aktualnie w kartelu

 • biorą udział w pracach Punktu Konsultacyjnego – odpowiedzialna Małgorzata Gorzula
 • biorą udział w pracach merytorycznych dla Konferencji PPKK.

Ostateczna decyzja co do przesłania przypadków i uczestnictwa osób w części klinicznej jest w kompetencji osoby prezentującej tzn.że może ona sobie zażyczyć aby nie wszystkie osoby z sali (prócz zadeklarowanych) były obecne.

Koordynator Henzel-Korzeniowska  a.henzelkorzeniowska@gmail.com

Wsparcie merytoryczne: Serge Dziomba, Marie-Helene Doguet Dziomba

Tłumaczenie tekstów-Anna Turczyn, tłumaczenie tekstów i ustne: Maryla Gawron-Zaborska

Opłaty: Agnieszka Szewczyk- Alksnin. ines127@interia.pl