Zasady wstępowania

Zasady wstępowania do Koła

Jest to propozycja kierowana do każdego kogo interesuje psychoanaliza lacanowska od strony klinicznej lub/i teoretycznej. Tak więc członkiem Koła mogą być zarówno osoby, które pracują klinicznie z pacjentem jak i inni, którzy interesują się psychoanalizą lacanowską lecz nie w obszarze klinicznym. Chęć bycia członkiem Koła Krakowskiego nie powoduje następstw automatycznych. Może ona być jedynie początkiem procesu, który trwa od kilku do kilkunastu miesięcy, maksymalnie 2 lata, licząc od dnia złożenia podania na ręce Zarządu Koła, zgodnie ze statutem Koła. Istotne jest by osoba zainteresowana przynależnością do Koła była przekonana do zasadności własnego wyboru, jak i też by Zarząd Koła nabrał przekonania o trafności swojej decyzji . W podejściu lacanowskim jakość kształcenia jest większą wartością aniżeli ilość członków. Pragnienie zajmowania się psychoanalizą lacanowską nie kieruje się bowiem czasem chronologicznym a czasem logicznym, który dla każdego podmiotu jest inny.

Oto warunki, które trzeba spełnić by zostać członkiem Koła:

1.Brać udział w w seminariach, konferencjach organizowanych przez Koło Krakowskie lub/i Warszawskie oraz w wydarzeniach na forum międzynarodowym Szkoły Lacanowskiej.

2. Pomagać w pracach organizacyjnych na rzecz Kola

3. Osoby pracujące już klinicznie z pacjentem są zobowiązane do:

– Podjęcia własnej psychoanalizy u psychoanalityków z tytułem AP (analyst practise) lub AME. Na stronie internetowej przy nazwiskach członków ta informacja jest umieszczona. W języku polskim i na terenie Polski mogą to robić 3 osoby z naszego Koła i 3 osoby z Kola Warszawskiego. Ponadto, regularnie do Krakowa przyjeżdża z Francji Serge Dziomba prowadzący analizę w języku polskim. Jest jeszcze dwóch psychoanalityków , którzy prowadzą w języku polskim analizę lecz mieszkają za granicą. Jest to Barbara Gorczyca mająca gabinet w Paryżu i Ricardo Carrabino w Palermo. Można mieć własną psychoanalizę także w innym języku lub u innego psychoanalityka tu nie wymienionego. Wszelkie odstępstwa od ogólnej reguły są rozważane indywidualnie

– prezentacji przypadków klinicznych z własnej praktyki podczas seminariów krakowskich.

4. Złożyć podanie do Zarządu Koła Krakowskiego. Od tego momentu liczy się czas formalnej procedury trwającej maksymalnie 2 lata.

Po złożeniu podania kandydat odbywa;

5. Rozmowę z wybranymi członkami Zarządu Koła Krakowskiego.

6. Rozmowę z członkiem Zarządu NLS. Jest to możliwe przy okazji przyjazdu takiej osoby do Polski. Można też poprosić o taką rozmowę przy okazji uczestniczenia w jakiejś europejskiej konferencji, czy też specjalnie udać się do jednego z członków Zarządu NLS po uprzednim umówieniu się drogą mailowa lub telefoniczną.

7. Po uzgodnieniu stanowiska między Zarządem NLS a Zarządem Koła decyzją Zarządu Koła osoba zostaje przyjęta jako członek Koła. Zwyczajowo odbywa się to przed corocznymi, Dniami Naukowymi Koła.

Zarząd Koła Krakowskiego