Dzień Karteli z udziałem Mariny Frangiadaki „Z karteli ziarna wiedzy”.

Dzień Karteli z udziałem Mariny Frangiadaki "Z karteli ziarna wiedzy".

Kiedy

sobota, 14 października 2023    
12:30 - 19:00
Kartel i Szkoła
Jacques Lacan ustanawiając swoją Szkołę uczynił kartel – obok analizy własnej i superwizji – jednym z Jej filarów. To w kartelach i poprzez kartele winna się urzeczywistniać praca Szkoły lub praca na rzecz Szkoły. Podkreśla to również Jacques-Alain Miller w swoim tekście “Le cartel dans le monde”, pisząc:„… z faktu, że kartel jest współczesny z powstaniem Szkoły, możemy przypuszczać, że jest on zgodny z konceptem Szkoły i zastanawiać się, jak to jest”.   […]  „… etyczny, epistemologiczny, aletyczny, prakseologiczny wymóg, który stawia Lacan, ma być spełniony przez pracę, która jest pracą Szkoły, a ta praca przechodzi przez kartel – nie przez seminarium, wykład, kurs”.   […]  „Akt założycielski mówi, że to, co właściwe Szkole w jej stosunku do prawdy, to praca karteli”.
Praca kartelu, praca w kartelu
 W swoim Akcie Fundacji Jacques Lacan podnosi pracę kartelu i pracę w kartelu do poziomu „rangi” i nadaje tej pracy status „pracy podstawowej” Szkoły. Jak nie popaść w etos i rutynę pracy? Co jest tej pracy siłą napędową? Jak uczynić tę pracę zbieżną z samą psychoanalizą? Pytania nasuwają się same, odpowiedzi rodzą z samego doświadczenia kartelowej pracy każdego…
Status wiedzy w kartelu
Jacques Lacan w swoim nauczaniu nie przestawał przepytywać stutusu wiedzy w psychoanalizie. Wiedza odniesieniowa, wiedza tekstualna, wiedza zakładana, wiedza wykładana, wiedza przekazywana, wiedza niewiadoma, wiedza ukryta, wiedza do wypracowania, wiedza jako środek do czerpania jouissance. Jaki jest zatem status wiedzy w kartelu? ….

Impasy, kryzysy, zagrożenia w funkcjonowaniu kartelu                                                                     Dark side of the cartel – czego nie można zobaczyć, tego nie można przemilczeć. Jak w każdej zbiorowości ludzkiej, w kartelu mogą powstawać problemy, rodzić się konflikty, pojawiać impasy, kryzysy. Praca kartelu może zostać zastopowana, kartelizanci ulec dezaktywacji, kartel może się rozpaść. O jakie rafy może rozbić się praca kartelu? Jakie są tego zwiastuny i jakie przyczyny? Jak wreszcie temu zaradzić?….

Struktura dyskursywna kartelu. Kartel jako więź społeczna?
Podstawą każdej więzi społecznej – jaki twierdzi Lacan – jest dyskurs. W tym kontekście nasuwa się pytanie o to, jaki dyskurs jest najbardziej przydatny dla pracy kartelu? Jaką wieź tworzą między sobą, w oparciu o swoją pracę, kartelizanci? Jaką więź kartel ustanawia ze Szkołą i szerzej z polem społecznym? …
DZIEŃ KARTELI
Z karteli ziarna wiedzy z udziałem Mariny Frangiadaki