Władze i Członkowie Koła

Zarząd KKP NSL oraz członkowie Koła

Prezes:
Małgorzata Ławniczek

Sekretarz:
Małgorzata Biczyńska vel Bicz

Skarbnik:
Agnieszka Szewczyk- Alksnin

Członek zarządu:

Arkadiusz Garczyński, Emilia Prochownik

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący: Alina Henzel-Korzeniowska

sekretarz: Patryk Jakubowski

Antoni Grzybowski

Członkowie Stowarzyszenia:

1. Bonnaud Hélène, członek AME i WAP, członek NLS z tytułem AE* i AME*, członek honorowy Koła Krakowskiego

2. Doguet-Dziomba Marie Hélène, członek ECF, WAP i NLS w stopniu AP*

3. Drwięga Marek

4. Dziomba Serge-członek WAP, NLS i ECF w stopniu AP*

5. Garczyński Arkadiusz

6. Grzybowski Antoni

7. Gorzula Małgorzata, członek WAP i NLS w stopniu AP*

8. Gzyl Monika

9. Henzel-Korzeniowska Alina, członek WAP i NLS w stopniu AP*

10. Jakubowski Patryk

11. Krzemińska Marzanna

12. Ławniczek Małgorzata

13. Mączka Przemysław

14. Orysiak Małgorzata

15. Biczyńska vel Bicz Małgorzata

16. Prochownik Emilia

17. Skriwan Anna

18. Stawowska – Cichowicz Bogumiła, członek honorowy Koła Krakowskiego

19. Szewczyk- Alksnin Agnieszka

20. Trobas Guy – członek WAP i NLS, ECF z tytułem AME*

AP (Practicing Analyst) – tytuł Analityk Praktykujący zostaje przyznany przez Radę WAP po uprzednim przedstawieniu kandydatury przez Komisję Rekrutacyjną, w skład której wchodzi Prezes Europejskiej Federacji Psychoanalizy, Prezydent NLS oraz były Prezydent NLS. Jak w tekście „Dynamika formowania się nieświadomego” pisze A. Stevens „Jeśli chodzi o AP, jest on zdefiniowany jako ten, który nie autoryzuje się jak tylko przed sobą (i przed paroma innym). Tytuł Analityk Praktykujący zaświadcza o wykonywaniu funkcji psychoanalityka.

AME (Analyst Member of the School) – tytuł przyznawany jest przez radę WAP i stanowi gwarancję szkolenia przez Szkołę. Psychoanalityk z tytułem AME zaświadcza o prowadzonym leczeniu lub jego superwizji, czyli o realnym w akcie analitycznym.

AE (Analyst of the School) – tytuł jest przyznawany na trzy lata osobom, które kończą procedurę passe, w czasie której zaświadczają o spotkaniu realnego w doświadczeniu własnej psychoanalizy.