Władze i Członkowie Koła

Zarząd KKP NSL oraz członkowie Koła

Prezes:
Małgorzata Ławniczek

Sekretarz:
Małgorzata Biczyńska vel Bicz

Skarbnik:
Agnieszka Szewczyk- Alksnin

Członek zarządu:

Arkadiusz Garczyński, Emilia Prochownik

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący: Alina Henzel-Korzeniowska

sekretarz: Patryk Jakubowski

Antoni Grzybowski

Członkowie Stowarzyszenia:

1.Biczyńska vel Bicz Małgorzata

2. Bonnaud Hélène, członek AME i WAP, członek NLS z tytułem AE* i AME*, członek honorowy Koła Krakowskiego

3. Doguet-Dziomba Marie Hélène, członek ECF, WAP i NLS w stopniu AP*

4. Drwięga Marek

5. Dziomba Serge-członek WAP, NLS i ECF w stopniu AP*

6. Garczyński Arkadiusz

7. Grzybowski Antoni

8. Gorzula Małgorzata, członek WAP i NLS w stopniu AP*

9. Gzyl Monika

10. Henzel-Korzeniowska Alina, członek WAP i NLS w stopniu AP*

11. Jakubowski Patryk

12. Kisielewska Magdalena

13. Kolasa Maciej

14. Krzemińska Marzanna

15. Ławniczek Małgorzata, członek WAP i NLS w stopniu AP*

16. Mączka Przemysław

17. Mysona Agata

18. Orysiak Małgorzata

19. Prochownik Emilia

20. Skriwan Anna

21. Stawowska – Cichowicz Bogumiła, członek honorowy Koła Krakowskiego

22. Szewczyk- Alksnin Agnieszka

23. Trobas Guy – członek WAP i NLS, ECF z tytułem AME*

24. Żukowski Sławomir

 

AP (Practicing Analyst) – tytuł Analityk Praktykujący zostaje przyznany przez Radę WAP po uprzednim przedstawieniu kandydatury przez Komisję Rekrutacyjną, w skład której wchodzi Prezes Europejskiej Federacji Psychoanalizy, Prezydent NLS oraz były Prezydent NLS. Jak w tekście „Dynamika formowania się nieświadomego” pisze A. Stevens „Jeśli chodzi o AP, jest on zdefiniowany jako ten, który nie autoryzuje się jak tylko przed sobą (i przed paroma innym). Tytuł Analityk Praktykujący zaświadcza o wykonywaniu funkcji psychoanalityka.

AME (Analyst Member of the School) – tytuł przyznawany jest przez radę WAP i stanowi gwarancję szkolenia przez Szkołę. Psychoanalityk z tytułem AME zaświadcza o prowadzonym leczeniu lub jego superwizji, czyli o realnym w akcie analitycznym.

AE (Analyst of the School) – tytuł jest przyznawany na trzy lata osobom, które kończą procedurę passe, w czasie której zaświadczają o spotkaniu realnego w doświadczeniu własnej psychoanalizy.