Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego: zachęcamy do przekazania nam 1% podatku: Nasz KRS - Nr 0000289067

Zarząd KKP NSL oraz członkowie Koła

 

Prezes:
Alina Henzel - Korzeniowska -
alina@adres.pl tel.: 601 520 907

 

Sekretarz:
Małgorzata Orysiak

 

Skarbnik:
Anna Skriwan - ankaskr@op.pl tel.: 501 410 758

 

Członek zarządu:

Przemysław Mączka

 

Komisja rewizyjna:

Przewodnicząca: Małgorzata Gorzula - mgorzula@op.pl

Małgorzata Ławniczek

Serge Dziomba

 

 

Członkowie Stowarzyszenia:

 

1. Bonnaud Hélène, członek AME i WAP, członek NLS z tytułem AE* i AME*, członek honorowy Koła Krakowskiego

2. Chojnowska Agnieszka, członek WAP i NLS w stopniu AP*

3. Doguet-Dziomba Marie Hélène, członek ECF, WAP i NLS w stopniu AP*

4. Drwięga Marek

5. Dziomba Serge-członek WAP, NLS i ECF w stopniu AP*

6. Garczyński Arkadiusz

 

7. Grabowski Darek

 

8. Grzybowski Antoni

 

9. Gorzula Małgorzata, członek WAP i NLS w stopniu AP*

 

10. Gzyl Monika

 

11. Henzel-Korzeniowska Alina, członek WAP i NLS w stopniu AP*

 

12. Jakubowski Patryk

 

13. Krzemińska Marzanna


14. Ławniczek Małgorzata

15. Mączka Przemysław

16. Orysiak Małgorzata

17. Pietrusiak Małgorzata

18. Skriwan Anna

19. Stawowska - Cichowicz Bogumiła, członek honorowy Koła Krakowskiego

 

20. Szewczyk- Alksnin Agnieszka

21. Traczyk Isabella

22. Trobas Guy - członek WAP i NLS, ECF z tytułem AME*

 

*

 

*

AP (Practicing Analyst) – tytuł Analityk Praktykujący zostaje przyznany przez Radę WAP  po uprzednim przedstawieniu kandydatury przez Komisję Rekrutacyjną, w skład której wchodzi Prezes Europejskiej Federacji Psychoanalizy, Prezydent NLS oraz były Prezydent NLS. Jak w tekście „Dynamika formowania się nieświadomego” pisze A. Stevens „Jeśli chodzi o AP, jest on zdefiniowany jako ten, który nie autoryzuje się jak tylko przed sobą (i przed paroma innym). Tytuł Analityk Praktykujący zaświadcza o wykonywaniu funkcji psychoanalityka.

 

AME (Analyst Member of the School) – tytuł przyznawany jest przez radę WAP i stanowi gwarancję szkolenia przez Szkołę. Psychoanalityk z tytułem AME zaświadcza o prowadzonym leczeniu lub jego superwizji, czyli o realnym w akcie analitycznym.

 

AE (Analyst of the School) - tytuł jest przyznawany na trzy lata osobom, które kończą procedurę passe, w czasie której zaświadczają o spotkaniu realnego w doświadczeniu własnej psychoanalizy.