teXty

Internetowe Czasopismo Krakowskiego Koła Psychoanalizy NSL

Od Redakcji

Nowo otwarty dział ’teXty’ to czasopismo założone w 2012 roku z inicjatywy Zarządu Krakowskiego Koła Psychoanalizy NSL po to, by rozpowszechniać wiedzę na temat psychoanalizy lacanowskiej. Czasopismo będzie się ukazywało co trzy miesiące w formie elektronicznej, dostępne będzie na stronie internetowej Koła.

teXty’ powstały po to, żebyśmy nie zapomnieli o tekstach, które pojawiły się w ciągu wieloletniej działalności Koła z różnych okazji: konferencje, wykłady gościnne, sesje naukowe, Dni naukowe… To świetne, czasem unikatowe artykuły napisane lub wygłoszone przez najznamienitsze postacie z pola psychoanalizy lacanowskiej. Ich wartość potwierdza już to, że miniony czas w niczym nie naruszył ich aktualności. Te teksty nadal mówią o niezwykle interesujących i ważnych rzeczach.

teXty’ mają być zaproszeniem do czytania, odczytania, przeczytania, doczytania…, bowiem każda forma lektury stanowi nową inspirację.

Zapraszamy do lektury!

Anna Turczyn

Komitet redakcyjny: Anna Turczyn, Alina Henzel-Korzeniowska, Przemysław Mączka.

teXty nr 1: od nowa

W numerze: Dwa teksty Guy Trobas’a: „Racjonalistyczny wyjątek: psychoanaliza” i „Logika odkrycia przeniesienia” oraz „Zasady wyznaczające kierunek aktu psychoanalitycznego”, kanoniczny...
Czytaj dalej