Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego: zachęcamy do przekazania nam 1% podatku: Nasz KRS - Nr 0000289067

 

Opis bieżących wydarzeń :)

Seminarium Kliniczne, 17 październik

 Zapraszamy do udziału w seminarium pt. Od praktyki do teorii i z powrotem (w skrócie OPDT). 

Propozycja skierowana jest do osób:

- których ciekawi psychoanaliza w orientacji lacanowskiej od strony klinicznej lub/i teoretycznej lub też:

- którzy pracują z pacjentem i praktyka  odsyła ich do koniecznych  rozważań teoretycznych a te  "każą" im wracać do kliniki wzbogaconej o określony koncept teoretyczny.  Alians praktyki z teorią w podejściu lacanowskim jest szczególnym osobistym doświadczeniem, które sprzyja formowaniu się oraz rozwija bez przerwy teorię lacanowską.

- które są zainteresowane merytorycznym przygotowaniem się do kolejnego XIX Kongresu NLS pt. Effets corporels de la langue ( 22-23 maja 2021, Ghent), poprzedzonego seminarium przygotowawczym - Nouages  (Krakow 5-6 grudnia 2020) 

Czym będziemy się wspierać  by utrzymać dobry kierunek naszego studiowania?  

1. Tekstami pochodzącymi z ostatniego czasu nauczania Lacan oraz innych psychoanalityków nam współczesnych  

2. Prezentacją  fragmentu pracy klinicznej wraz z konceptualizacją jako efektu pracy w Dyskusji Klinicznej  (DK) na bazie wspólnego tekstu dla DK jak i sem OPDT. 

3. Dyskusją;  

Formuła spotkań mam nadzieje że będzie dynamiczna i będą chętni do zabrania głosu w dyskusji by spotkania miały cechy  seminarium. Jeśli nie będzie z naszej strony chęci zadawania pytań, tworzenia refleksji  to seminarium zamieni się w wykład. 

Ramy programowe : 

Październik , listopad - Argument do Kongresu . Tekst z j. francuskiego jest już przetłumaczony. . 

grudzień, styczeń luty  - Jean Alain Miller - L'os d'une cure  (Kość kuracji)

marzec, kwiecień, maj,  czerwiec  2021 - Conference de Lacan en Italie (1972)  Du discours psychanalytique

Zgłoszenia pisemne: kolokrakowskie@poczta.onet.pl  w terminie nie później niż 2 dni przed dniem spotkania

Opłata za seminarium na konto Koła. 14124014311111000010465486 w terminie nie później niż 2 dni przed spotkaniem z opisem: seminarium OPDT i data spotkania:  

Członkowie Kół - 50 zł

Sympatycy - 70 zł

Studenci - 40 zł 

Tłumaczenie tekstu będzie wysyłane do uczestników po pisemnym zgłoszeniu swego udziału potwierdzonego wpłatą na konto.

Wstęp otwarty jednakże udział w  części kliniczne  mogą brać udział tylko osoby  znane Kołu ( nie dotyczy to członków Kola Krakowskiego i Warszawskiego), które spełniają choć jeden z poniższych warunków:    

1. Uczestnictwo w regularnych seminariach Kola oraz innych wydarzeniach organizowanych przez Koło

2. Udział w Dyskusji Klinicznej koordynowanej przez Monikę Gzyl

3. Własna psychoanaliza w orientacji lacanowskiej u analityka ze środowiska Koła Krakowskiego lub Koła Warszawskiego NLS

3. Korzystanie z regularnej superwizji u psychoanalityka  Koła Krakowskiego

4. Praca w kartelu 

5. Udział w pracach Punktu Konsultacyjnego koordynowanego przez Małgorzatę Gorzulę

koordynator seminarium Alina Henzel-Korzeniowska a.henzelkorzeniowska@gmail.com ,

 Wsparcie merytoryczne: Serge Dziomba, Marie-Helene Doguet -Dziomba

Tłumaczenie tekstów:  Anna Turczyn

Tlumaczenie ustne: Maryla Gawron-Zaborska

Sprawy opłat: Agnieszka Szewczyk-Alksnin. ines127@interia.pl

Seminarium XVII Odwrotna strona psychoanalizy 18 października, niedziela, 11.00-15.00  

Koło Krakowskie Psychoanalizy NLS serdecznie zaprasza 18 października br do udziału w kolejnym seminarium opartym na XVII seminarium J. Lacana pt. Odwrotna strona psychoanalizy. Lacan prowadził to seminarium w latach 1969-1970. Tekst został opublikowany w 1991 roku (wyd. Seuil).

Seminarium będzie się odbywać raz w miesiącu (niedziela) w godzinach 11.00-15.00 wraz z częścią kliniczną. Studiowanie seminarium zawierające 13 rozdziałów zajmie nam około 13 miesięcy z racji zachowania reguły kształcenia: jeden rozdział na jedno spotkanie. Tekst będzie tłumaczony jak dotychczas przez panią Annę Turczyn a tłumaczenia ustne podczas seminarium zapewni nam pani Maryla Zaborska. W październiku omawiamy rozdział I i II.

Detale organizacyjne: wysokość opłat, zasady udziału stałego i incydentalnego są  w - zakładce - Regulamin  dla  XVII seminarium - kliknij

Tytuł seminarium Lacan wywodzi ze swojego wcześniejszego tekstu "De nos antecedents" zamieszczonego w Ecrits 1966 roku. Intencją Lacana w seminarium XVII było zaprezentowanie odwrotnej strony psychoanalizy. W procesie analitycznym jest jakaś część, która dotyczy dyskursu pana, który jest również dyskursem nieświadomego. To właśnie ten dyskurs stanowi odwrotność dyskursu psychoanalizy a raczej dyskursu psychoanalityka.

W części klinicznej przypadek będzie prezentować

 Bardzo proszę o zgłaszanie chęci swojego uczestnictwa na adres Koła Krakowskiego kolokrakowskie@poczta.onet.pl lub do koordynatora seminarium Arka Garczyńskiego garek1@poczta.onet.pl. dopiero po zgłoszeniu i zadeklarowaniu uczestnictwa stałego lub okazjonalnego zostanie przesłany tekst nad, którym będziemy pracować.