Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego: zachęcamy do przekazania nam 1% podatku: Nasz KRS - Nr 0000289067
Formularz zgłoszeniowy:

Imię, nazwisko uczestnika
NIP, dane do rachunku:
Ulica, nr
Kod, miasto:
Telefon kontaktowy
Adres e-mail: