Psychoanaliza 3/2010

SPIS TREŚCI

M. DRWIĘGA – Od redakcji

LACAN

J. LACAN – Pozycja nieświadomego

PROBLEMATYKA PRZENIESIENIA W PSYCHOANALIZIE

G. TROBAS – Logika odkrycia przeniesienia dowodzi jego konieczności w psychoanalizie
T. GAJDA – Freudowskie odkrycie przeniesienia
G. CAROZ – Wiedza i obecność w przeniesieniu psychoanalitycznym
L. BILLIET – Przeniesienie za czasów Freuda i dzisiaj: impasy miłości i logika rynku
B. KOWALÓW – Przeniesienie – miłość do wiedzy na miejscu prawdy
B. WOLF – Moment przeniesienia
F.-H. FREDA – Wojna
R. CARRABINO – Podparcie podmiotu w ramach manewrowania przeniesieniem. Zawęźlenie nieboromejskie w klinice
P. MONRIBOT – Co pozostaje z naszych miłości
F. LEGUIL – Analityk, strateg i Paraklet
J.-A. MILLER – Come iniziano le analisi

SPOTKANIA

Lacana czytam jak filozofa . . . – z Pawłem Dyblem rozmawia Daniel Roy

À PROPOS OBIEKTU a

J. KOTARA – Antycypacje lacanowskiego przedmiotu a w XXXII wykładzie Z. Freuda pt. „Lęk i życie popędowe”
A. KUREK – Dora i przedmiot a w doświadczeniu psychoanalitycznym

About the author