Psychoanaliza nr 1/2006

SPIS TREŚCI

T. CZUB – Od redakcji
A. STEVENS – Wprowadzenie
J. LACAN – Psychoanaliza prawdziwa i fałszywa
J-A. MILLER – Kliważ psychoanalizy i psychoterapii
A. ZENONI – Orientacja analityczna w instytucji psychiatrycznej

Pierre Thèves In memoriam

P. THÈVES – Czy istnieje psychoterapia?
P. THÈVES – Witz, przekazywanie i popęd w więzi społecznej
P. THÈVES – „Do licha!”
B. WOLF – Dług, regresja i fantazmat w nerwicy natręctw lub tajemnicze drogi obsesyjnego
A. CHOJNOWSKA – „Pani jest piękny…” przypadek psychozy z rysami perwersyjnymi
D. HEINRICH – Czym jest obraz w przypadku pacjenta psychotycznego?

Kolokwium Jacques Lacan 2001
„Psychoanaliza a kultura współczesna”

J. MILLER – List do uczestników Kolokwium
G. TROBAS – Otwarcie Kolokwium
E. DE PONTBRIAND – Otwarcie Kolokwium
R. CARRABINO – Jacques Lacan: Od psychoanalizy do kultury i z powrotem
M-H. DOGUET-DZIOMBA – Podmiot psychoanalizy przeciw Homo psychologicus
B. GORCZYCA – „Ja mam inny sposób, aby przekazać mój bunt” (Lacan) – Lacan a polityka
P. STASSE – Pewna idea realnego
B. KOWALÓW – Elementy roz(s)trojone
D. PARNOWSKA – Podmiot w psychoanalizie – od nieznośnego do nieuleczalnego
M. LOBA – O obecności psychoanalizy na uniwersytecie
A. DODA – Skrępowany Mistrz – konsekwencje dyskursu psychoanalitycznego
T. PIÓRO – Lacan i Ja

Słownik terminów lacanowskich

About the author