Psychoanaliza Wydanie Specjalne

SPIS TREŚCI

OD REDAKCJI

ZAPOWIEDŹ

D. ROY – Argumenty

POWITANIE

F. CONSTANT, P.-G. GUEGUEN, D. ROY

KLINIKA
„NOWE SYMPTOMY: WSPÓŁCZESNY PODMIOT WOBEC NORMY”

I. NAMYSŁOWSKA – Rodzina wobec normy i kultury
J. KOTARA – ADHD? – Nie! Pomóż mi przejść od czynu do słowa
B. DE BARBARO – Meta-gra w Napoleona
D. PARNOWSKA – Obecność analityka
J.-A. MILLER – Konferencja
T. GAJDA – Depresja dwa razy w roku
J. PRUSAK – Realne w depresji

SPOŁECZEŃSTWO
„CO WART JEST DZIŚ OJCIEC?”

A. LEDER – Wina bez prawa. Struktura nowej iluzji
M. FALKOWSKI – Jeśli Boga nie ma, to wszystko… – archeologia i geneza pewnej formuły
Sz. WRÓBEL – Psychoanaliza wobec polityki i śmierci ojca

FILOZOFIA
„PRAWDA ABSOLUTNA I PRAWDY RELATYWNE”

A. BIELIK-ROBSON – Zew dalekiego Boga: Lacan i symboliczne samobójstwo
R. CARRABINO – Realne i „synthom” między psychoanalizą a religią u Jacques’a Lacana
P. DYBEL – Prawda w psychoanalizie
M. HERER – Psychoanaliza myśli?

About the author