Czytanie tekstów Jacquesa Lacana: „Anamorfoza”, rozdział 7, XI Seminarium

Czytanie tekstów Jacquesa Lacana: "Anamorfoza", rozdział 7, XI Seminarium

Kiedy

niedziela, 17 marca 2024    
11:00 - 15:00

Czytanie XI Seminarium Jacquesa Lacana – „”Anamorfoza”, rozdział 7.

W seminarium uczestniczy Serge Dziomba, seminarium jest tłumaczone na język francuski, odbywa się tym razem w formie on line,  ma charakter formacyjny.

Oprócz tego grupa robocza w składzie: Sławomir Żukowski, Agata Celejewska, Magda Kisielewska,  Tomasz Desput, Małgorzata Biczyńska, Arkadiusz Garczyński – animująca spotkania dotyczące czytania czterech rozdziałów 6,7,8, 9 z XI seminarium – przygotuje pytania i krótkie
wystąpienia.

Koordynator:  Małgorzata Biczyńska biczynska.malgorzata@gmail.com, Sławomir Żukowski, kontakt: slawek.zukowski72@gmail.com

About the author