Dyskusje Kliniczne

Dyskusje Kliniczne

Zadaniem spotkań klinicznych jest wspólne omawianie pracy z pacjentami i próby konceptualizacji w oparciu o teorię lacanowską, co stanowi bardzo ważny element formacji analitycznej w orientacji lacanowskiej. Warunkiem uczestniczenia w spotkaniach jest aktywne przyjmowanie pacjentów i chęć przyjrzenia się im z perspektywy lacanowskiej. Każdy uczestnik dyskusji klinicznych jest zobowiązany do prezentacji swojej pracy z pacjentami na forum grupy. Ważne, aby efekty pracy Dyskusji Klinicznej były przenoszone do szerszego grona odbiorców w środowisku Kola Krakowskiego w ramach krakowskich seminariów i konferencji (ale nie tylko). Ponieważ zależy nam, by dochodziło do transferu wiedzy z dyskusji klinicznych do Koła zachęcamy do udziału osoby, które będą aktywnie uczestniczyć zarówno w Dyskusjach Klinicznych jak  i w innych wydarzeniach Koła (weekendowe seminaria, seminaria NLS itp.)

Spotkania odbywają się raz w miesiącu w pierwszą środę miesiąca o godz. 20 lub 21 via Zoom.

Koordynator: Magda Kisielewska
E-mail: Kisielewska.mm@gmail.com

About the author