Psychoanaliza 5/2014

SPIS TREŚCI

J. KOTARA – Od redakcji

LACAN

J. LACAN – Instancja litery w nieświadomości albo rozum od czasów Freuda

CZYM JEST SYMPTOM W PSYCHOANALIZIE

R. TYRANOWSKI – Znaczenie klasycznej kliniki psychiatrycznej dla teorii analitycznej: od syndromu w psychiatrii do symptomu w psychoanalizie
L. GOROSTIZA – Symptom jako przekaz
F. KRUGER – Jouissance w symptomie
J.-L. GAULT – Ekstymność symptomu
T. GAJDA – Poza zasadą reprezentacji

XVIII SEMINARIUM NEW LACANIAN SCHOOL
BALISTYKA I PRACA SYMPTOMU

P. MONRIBOT – Balistyka symptomu
P. MONRIBOT – Praca symptomu
DYSKUSJA – Balistyka i praca symptomu

X KONGRES NEW LACANIAN SCHOOL
CZYTAĆ SYMPTOM

J.-A. MILLER – Czytać symptom
C. IDDAN – Czytać Un/heimlich
G. CAROZ – Czytać – poza identyfikacją
P. NAVEAU – Kiedy powstaje wydarzenie z ciała
N. WÜLFING – Utrata pary. Miłość jako symptom melancholijny
D. HOVOET – Pomyślność symptomu

PODĄŻAJĄC ZA LACANEM

R. CARRABINO – Monika. Holofraza, samotność, anoreksja

PRACE

J. KOTARA – Więź społeczna
B. WOLF – Wyrzeczenie się lub jądro przeniesienia w psychoanalizie

About the author