Psychoanaliza 8/2018

SPIS TREŚCI

Lacan

J. Lacan – Nota o dziecku

Dziecko w Psychoanalizie

J.-A. Miller – Dziecko i obiekt
L. S. Rodriguez – Pozycja analityka w psychoanalizie z dziećmi. Wkład Lacana w porównaniu z innymi perspektywami
É. Zuliani – Dać zaistnieć nieświadomości
É. Leclerc-Razavet – Nieświadomość, to zawsze coś pod psem. Nigdy na tip-top
D. Roy – Nieświadomość to jej własna inwencja
H. Bonnaud – Nie ma kliniki bez etyki

Das Unbewusste / L’inconscient / Nieświadomość

J.-A. Miller – Refleksje dotyczące Edypa i poza-Edypem
N. Charraud – Freudowska topologia znaczących
J. Kotara – Die Urverdrängung

XV Kongres New Lacanian School
Wokół Nieświadomego
Miejsce i Interpretacja Formacji Nieświadomego
w Kuracjach Psychoanalitycznych

L. Mahjoub – Wokół nieświadomego. Miejsce i interpretacja formacji nieświadomego w kuracjach psychoanalitycznych
J.-L. Monnier – Zaproszona bez zaproszenia
A. Béraud – Marzenie senne i Une-bévue
S. Marret-Maleval – Wskaźnik i pępek snu

IX Seminarium Nouages
Wokół Nieświadomego
Miejsce i Interpretacja Formacji Nieświadomego
w Kuracjach Psychoanalitycznych

F. Rollier – Nieświadome, żywe. Znalezisko w analizie i wir kartelu
L. Vander Vennet – Nieświadome w naszej współczesnej klinice. Emma i jej relacja z własnym szajsem
P. King – Kylene, „pozycja wyprostowana”

About the author