Punkt Konsultacyjny

Idea spotkań w Punkcie Konsultacyjnym siedziby Krakowskiego Koła Psychoanalizy NLS zrodziła się przed wielu laty z potrzeby dyskutowania na bieżąco tekstów Lacana – przed lub po seminarium z prezentującymi je analitykami.
Z czasem dochodzili nowi uczestnicy ze swoimi pytaniami, miały miejsce także wydarzenia, w których nie wszyscy mogli być obecni – dzieliliśmy się z nimi refleksjami w Punkcie.
Aktualnie konwencja Punktu Konsultacyjnego stała się jeszcze bardziej otwarta zarówno na tematy, jak i uczestników. Zapraszaliśmy – od lat pod plakatem stworzonym przez Małgosię Orysiak, z obrazem Leonory Carrington „Porada sąsiedzka” – członków Koła, sympatyków i terapeutów różnych podejść na konsultacje prowadzonych przypadków, analizę tekstów analitycznych i oczywiście pytania, na które wspólnie szukamy odpowiedzi. Ustalaliśmy wspólnie również częstotliwość spotkań w Punkcie.

Przez ostatnie dwa lata pracowaliśmy nad tekstem Philippe`a Lacadee „Nieporozumienie wokół dziecka”. Jeżeli będą zainteresowani to seminarium może być kontynuowane.

Wobec zgłaszanych przez młodych uczestników seminarium pytań odnośnie pojęć w psychoanalizie lacanowskiej, pojawiła się propozycja pracy nad tekstami publikowanymi w Lacanian Review. Jeśli będzie grupa chętna do pracy nad tekstami – które są publikowane w języku francuskim i angielskim – podejmiemy propozycję.

Zgłoszenia kierujemy do koordynatora Punktu:mgorzula@op.pl

About the author